Campaigns
How it Works
En
ไทย
En
ไทย
Campaigns
How it Works
ช่วยสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กๆที่เกาะลันตา
5
Education
Krabi1,700 THB / 100,000 THB

Raised by 3 persons in 137 days

0
Shares
0
Shares
 
Verified by
Created on February 10 2017The Story
19 weeks ago

---- SCROLL DOWN FOR ENGLISH ----

- เราเป็นใคร
ผมชื่อ Gerry Morgan เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน Global Village School ที่เกาะลันตา ซึ่งเป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่มีตั้งแต่ เกรด 1-12 ก่อตั้งมาเป็นเวลา 2 ปี และตอนนี้ทางโรงเรียนต้องการก่อสร้างอาคารชั้นมัธยมเพิ่ม

- จุดประสงค์ของเรา
เราพยายามหาวิธีช่วยเรื่องการศึกษาของเด็กนักเรียนที่เกาะลันตาให้สูงขึ้น เนื่องจากเด็กๆที่เกาะลันตายังขาดการศึกษาที่มีคุณภาพ เราจึงอยากสร้างอาคารเรียนขึ้นเพื่อช่วยยกระดับการเรียนให้ดีขึ้น เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญต่อนาคตและคุณภาพชีวิตของเด็กๆ
เราต้องการให้เด็กๆได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นโดยเสียค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ดังนั้นเราจึงริเริ่มสร้างโรงเรียนขึ้นโดยเริ่มจากที่เกาะลันตา และจะแนะนำนักเรียนของประเทศจีนและอินเดียให้มาเรียนที่นี่เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายลงให้แก่เด็กไทย เพราะนักเรียนต่างชาติจะต้องเสียค่าเล่าเรียนในราคาเต็ม และโรงเรียนจะบริหารเงินนี้มาช่วยเด็กไทยที่ขาดทุนทรัพย์ให้จ่ายค่าเล่าเรียนได้ถูกลง
เป้าหมายของเราคือ ต้องการระดมทุน 45 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินและก่อตั้งโรงเรียนที่เกาะลันตาขึ้น เพื่อให้เด็กไทยที่นี่ได้มีการศึกษาที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก

- การบริหารเงินจากการระดมเงิน
เงินบริจาคทั้งหมดจะนำมาสร้างอาคารเรียนชั้นมัธยมแห่งแรกที่เกาะลันตา
โดยในการขอระดมเงิน 100,000 บาทครั้งแรก แบ่งเป็น
40,000 บาท จะนำไปบริหารทางด้านกฎหมายต่างๆ
60,000 บาท จะนำไปซื้ออุปกรณ์เบื้องต้นที่จำเป็น

- ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์ของเรา : http://www.gvslanta.com
เฟสของเรา : https://www.facebook.com/GlobalVillageSchoollanta/
ข้อมูลผู้สร้างแคมเปญ : https://en.wikipedia.org/wiki/Gerry_Morgan

---------------------------------------------------------

- Who we are
My name is Gerry Morgan. I am the principal of Global Village School in Koh Lanta, which is a registered International School with a license that spans from grade 1-12. We have been in operation for 2 years and we are looking to expand and build a high school.


- Our goal
We have been exploring ways that we can serve the local community with a world class education while meeting the real costs of such an endeavor. Thailand’s education does not rate well on the global scale and we would like to build a series of model schools that could change the potential for Thai students in the 21st century.
Without an excellent education, Thai students will not be able to fully participate in the exciting world economy in a full way. The surest way to a positive future and out of poverty is education.
We believe that we have found a way to provide a great education to local students at low or no cost to their families while maintaining world class standards. Very simply, we will build the first of 20 high schools on Koh Lanta Noi and invite Chinese and Indian students to come and study. They will pay the full fair and we will subsidize the local Thai students.
This will be achieved through a public-private partnership where the NGO will hold the land and the buildings and will rent out to a private organization. The private organization will pay rent to the NGO and the NGO will buy spaces in the school for local Thais.
The goal is to raise 45 million baht. The legacy of owning the land and buildings will be that local Thais will forever have access to quality education for a price that they can afford.
Graduation from Global Village will put every university in range.

- How your donations will be used
All donations will be used in support of building the first high school.

Here is a breakdown of the first 100.000 THB :

40.000 THB will go to legal and accounting fees.
60.000 THB will go to construction materials

- More information
Our website : www.gvslanta.com
Facebook page : https://www.facebook.com/GlobalVillageSchoollanta/
About the author : https://en.wikipedia.org/wiki/Gerry_Morgan0
Shares
 


COPY LINK
REPORT THIS CAMPAIGN
Send by E-mail
x
  Send by E-mail
x
  Copy link

x
  Report this campaign
( Nothing will be posted on your wall )
3 Donations
16 weeks ago
200 THB
Anonymous
19 weeks ago
500 THB
Lindsay Jenney
All the best to Global Village.
19 weeks ago
1,000 THB
Anonymous