แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

โครงการข้าวสารอาหารแห้ง สู้ภัย COVID-19

1ข้อมูลมูลนิธิ

มูลนิธิสันติสุข
มูลนิธิสันติสุข เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 528 ของประกาศกระทรวงการคลัง ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2525 ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ยากจนซึ่งมาจากครอบครัวที่แตกแยก ถูกทอดทิ้ง และครอบครัวที่มีรายได้น้อย ในชุมชนแออัดกว่า 40 แห่ง โดยให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนแก่เด็กๆ ประมาณ 1,000 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ปวช.ปวส.หรือระดับอุดมศึกษา มีสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย และมีเด็กอยู่ในความดูแลประมาณ กว่า 200 คน


https://www.santisuk.or.th/
อีเมล์ : santisuk@santisuk.or.th ---- เบอร์โทรศัพท์ : 022401729

การบริจาค 500 บาทขึ้นไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เรื่องราว
3 เดือนที่แล้ว

มูลนิธิสันติสุข เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 528 ของประกาศกระทรวงการคลัง ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2525 ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ยากจนซึ่งมาจากครอบครัวที่แตกแยก ถูกทอดทิ้ง และครอบครัวที่มีรายได้น้อย ในชุมชนแออัดกว่า 40 แห่ง โดยให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนแก่เด็กๆ ประมาณ 1,000 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ปวช.ปวส.หรือระดับอุดมศึกษา มีสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย และมีเด็กอยู่ในความดูแลประมาณ กว่า 200 คน


มูลนิธิสันติสุข เริ่มต้นจากการก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กขึ้นโดย คุณราเคล อิฟเตอร์วิค หญิงสาวชาวนอร์เวย์ ท่านได้มาสัมผัสกับเด็กๆในชุมชนคลองเตยก็เกิดความเวทนาสงสารอย่างมาก จึงได้ดำเนินการหาทุนจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ในช่วงแรกมีเด็กอยู่ในความดูแลประมาณ 30 คน ต่อมาจำนวนเด็กเพิ่มมากขึ้นจึงต้องหาสถานที่ใหม่ จนกระทั่งปี 1987 การท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงได้ให้เราเช่าที่ผ่านการเคหะแห่งชาติ และได้ก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของมูลนิธิฯในปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์ เพื่อการสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กยากจนไร้ที่พึ่ง และด้อยโอกาสด้านการศึกษา การเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตฯลฯ เพื่อสร้างความหวัง กำลังใจ และพัฒนาเด็กๆ ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้ และมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป

มูลนิธิสันติสุข จะมอบการช่วยเหลือให้กับเด็กๆ และครอบครัวที่ยากไร้ ใน 6 พื้นที่ คือ ชุมชนคลองเตย วัชรพล ฉลองกรุง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสาคร เนื่องจาก มูลนิธิฯ มีการติดต่อประสานงานกับผู้นำท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้ว และทราบว่าเขาเหล่านั้นกำลังเผชิญกับความยากลำบากจริงๆ 

มูลนิธิสันติสุข  ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบการช่วยเหลือ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะเด็กๆ และครอบครัวที่ยากไร้ เพื่อเป็นความหวังและกำลังใจให้กับเขาเหล่านั้น และเพื่อเป็นแบบอย่างของ “การให้” แก่เขาเหล่านั้น

เด็กๆ และครอบครัวที่ยากไร้ จะได้รับความช่วยเหลือเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่ควรจำเป็นของครอบครัว โดยผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจะได้รับ ถุงยังชีพ ที่มีข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้จำเป็น รวมมูลค่า 500 บาท/ถุง

มูลนิธิฯ หวังว่า “ ผู้ที่ได้รับ ” การช่วยเหลือในวันที่เขาต้องยากลำบากนั้น จะกลายเป็น “ ผู้ให้ ” ส่งต่อความหวังเพื่อผู้อื่นในอนาคต ตามกำลังที่เขาพอจะทำได้ 

มูลนิธิสันติสุข รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นสื่อกลางระหว่างสังคมกับเด็กๆ และครอบครัวที่ยากไร้ ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านที่ได้มอบให้นั้น เป็นประโยชน์อย่างมาก ที่จะสนับสนุนให้เด็กๆและครอบครัวที่ยากไร้ ซึ่งอยู่ในโครงการของมูลนิธิฯ มีความหวังและได้รับโอกาสในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และ มูลนิธิฯ และทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านสงเคราะห์ ในโครงการอื่นๆ ของมูลนิธิฯ เช่น โครงการอุปการะเด็กยากจน และโครงการเพื่อทุนการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการช่วยเหลือยามฉุกเฉินฯ

 

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
2 การบริจาค
3 เดือนที่แล้ว
100 THB
วิชัย หลายวัฒนไพศาล...
ช่วยกันในยามยากลำบากนะครับ
3 เดือนที่แล้ว
55 THB
Sureerat Khunkhan
ขอบคุณมูลนิธิสันติสุข ที่เป็นสื่อกลาง ในการช่วยเหลือเด็กยากไร้ ในชุมชนแออัดค่ะร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ