แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก บ้านลูกรัก

1405

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563ข้อมูลมูลนิธิ

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก บ้านลูกรัก
บ้านลูกรัก ในจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เป็นอะไรที่ผู้เขียนไม่เคยพบมาก่อน ตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาที่นี่ ผู้เขียนก็ตกหลุมรักกับผู้คนและสถานที่แห่งนี้ในทันที ยี่สิบสามปีที่แล้ว ครูยาและครูหน่อย(ภรรยา)มีความกังวลถึงสวัสดิภาพของเด็กๆที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดหรือเด็กจรจัด บางคนไม่มีพ่อแม่ บางคนมีสมาชิกครอบครัวที่เสพยาเสพติดและอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการเติบโตของเด็กๆ ครูยาและครูหน่อยจึงตัดสินใจที่จะรับเด็กๆเข้ามาดูแลเสมือนสมาชิกในครอบครัว ผู้บริจาคที่ได้เห็นการทำงานอย่างทุ่มเทของครูยาและครูหน่อยจนเกิดความประทับใจ ได้บริจาคทั้งทุนทรัพย์และที่ดินจากประชาชนให้ใช้ในการดำเนินการ นอกจากนั้นยังได้รับความช่วยเหลือทีละเล็กละน้อยในการสร้างอาคารต่างๆเพื่อใช้ทำกิจกรรมและอยู่อาศัย จากเด็กไม่กี่คน ปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านลูกรักกว่า 40คน อายุตั้งแต่ 6เดือน -23 ปี หลังจากการจากไปด้วยโรคเมร็งของครูหน่อย ครูยายังคงดูแลบ้านลูกรักร่วมกับคุณครูอีกเพียง3คน ครูยาเป็นทั้งพ่อ ครู เพื่อนและรากฐานที่แข่งแกร่งมั่นคงให้กับเด็กๆในท่าทีที่อ่อนโยนอย่างที่สุด ครูยาสอนจริยธรรมโดยผ่านการนั่งสมาธิและคำสอนทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งสนับสนุนเด็กๆให้ได้ทำในสิ่งที่เขาสนใจ ครูยาได้รับการสนับสนุนในการทำงานจากสมาชิกของมูลนิธิฯ คุณครูอาสาสมัคร อีกทั้งเด็กๆรุ่นโตของบ้านลูกรัก สิ่งนี้ทำให้บ้านลูกรักเป็นเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ที่รวมผู้คนที่หลากหลายเอาไว้ด้วยกัน เราจะนำเงินบริจาคไปใช้ทำอะไรบ้าง 1. ค่าใช้จ่ายประจำวันเช่น อาหารสด ค่าน้ำ ค่าไฟ 2. ค่าเล่าเรียน ฝึกอาชีพของเด็กรุ่นโตเพื่อเตรียมพร้อมออกไปใช้ชีวิตกับสังคมภายนอก 3. ซ่อมแซมต่อเติมสถานที่และอาคาร ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้ผู้บริจาคชาวไทยหยุดการบริจาค ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เคยได้รับจากการบริจาคขาดแคลน เด็กๆบ้านลูกรักต้องการความช่วยเหลือจากท่านอย่างเร่งด่วน เงินบริจาคเพียงเล็กน้อยจะช่วยให้ชีวิตของเด็กๆดีขึ้นได้และช่วยต่อเวลาความสุขให้กับเด็กๆได้ในอนาคต


https://www.facebook.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-152724908155365
อีเมล์ : jicki19@hotmail.com ---- เบอร์โทรศัพท์ : 09815552029

การบริจาค 500 บาทขึ้นไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
1 การบริจาค
30 เดือนที่แล้ว
500 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...ร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ