แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

แคมเปญ $ 1 สำหรับผู้ย้ายถิ่น

1

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564เรื่องราว
5 เดือนที่แล้ว

Update: The first round of donation 7300 THB has been withdrawn and donated to the people in need.

$1 Campaign for Migrants and IDPs from Myanmar

We, Myanmar youths and educators at the Thai-Myanmar border are organizing a fundraising activity that helps solve some of the difficulties for Burmese migrants and IDPs who are in need of great help at this difficult time. 

Brief History

Decades of political and economical instabilities pushed many people from Myanmar to move to Thailand as migrants with the purpose of finding jobs in order to feed and support their families and loved ones.  However, due to Covid-19 and the recent political crisis in Myanmar, many migrant workers and their family members are facing unemployment and travel restriction, safety issues, and those led to food shortage and lack of basic need. As a consequence,  more and more people are being at risk of their survival.

Most importantly, the recent political crisis in Myanmar placed many people from Myanmar be displaced or fled their homes/native towns.  As a consequence, there have been many Myanmar migrant workers and IDPs coming around the Thai-Myanmar border, and nearby towns are in need of basic need; dry foods such as rice, cooking oil, noodle, onion, salt, canned fish, dry fish, and shelters. 

Do you want to be a part of this cause? We appreciate your kind help.

Target

Our target is to distribute dry foods and shelters to as many families as possible. 

As a preliminary step, we will be distributing food and shelters for 1000 families across the border and nearby towns who are in need of help.

With  $30,  

We can buy

 -Rice ($15 dollars per bag (50kg) that can feed a family up to 1 month 

-Cooking oil bottle ($1.5 per bottle (100 ml) that can feed  a family nearly 1 week 

-MaMa Noddle Box ($5 per big box (30packs) that can feed a family up to 3-4 days 

-Onion ($1 per kg) can feed a family for nearly a week.

-Salt (small) ($0.64  per pack) that can feed a family for a month

-5 Canned Fish ($2/ box) that can feed  a family up to 2 days 

-Dried Fish ($4.86 per kg) that can feed a family up to 2-3 days

With $30

-We can buy a tank/shelter for migrants and IDPs

We will use 100% of the donation we receive and show the great work. 

Every single dollar counts! Help the Myanmar migrant community for the better.

Little by little,  a little becomes A LOT.

Thank you very much for your donation. It means a lot to us.

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
1,000 THB
Adina Jacobs

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
6,300 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม
Keep up the good work

3 การบริจาค
4 เดือนที่แล้ว
100 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
This is a test donation to see if system accepts my debit card
5 เดือนที่แล้ว
6,300 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
Keep up the good work
5 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
Adina Jacobsร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ