แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

จัดสร้างประดิษฐานพระสีวลี777องค์ทั่วไทย

1405เรื่องราว
79 เดือนที่แล้ว

โครงการ ประดิษฐาน พระสีวลี 777 องค์ ทั่วไทย ก่อตั้งเป็นองค์กรผู้เสียสละ ความดี เป็นอมตะ รายได้จากการรับ บริจาคนำไปเป็นค่าเดินทาง และทำบุญให้กับวัดต่าง ๆ ซึ่งการสร้างพระอรหันต์สีวลี นั้นถือเป็นการเครื่องพึงระลึกคุณ "กรรมใด ใครก่อกรรมนั้นย่อมสนอง" สัตว์โลกเป็นไปตามแรงกรรมเพื่อให้ทุกคนกลับมาใส่ใจสังคม ครอบครัว ความมีเมตตา กรุณา ต่อผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงขอเสนอรับบริจาค ด้วยความเคารพรายได้ที่ท่านบริจาคมา จะเป็นมหากุศลที่ยินใหญ่ ไร้ประมาณการที่นับไม่ได้ สาธุ 777 นะชาลีติ

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
0 การบริจาคร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ