แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

For my better life

1405

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565



เรื่องราว
16 เดือนที่แล้ว

I live in thailand. I was born in a poor family. I don't have a house and i'm renting a room. The environment of the motel is not very good. There is a lot of noise, bad smell, hight cigarrette smoke and smoke from burning garbage. I want to have my own house. But with low income and the cost of living is very high. It made it impossible to have a good home of my own. I need a donation to buy a house. If you have too much money left over. It's good to share to help me a bit. Thank you very much.





คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
0 การบริจาค



ร่วมบริจาค









ข่าวตามสื่อต่างๆ