แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

HELP COVID-19 : Cherngtalay community

1405
17,329 THB
ระดมทุนจาก 13 คน ใน 1496 วัน
ร่วมบริจาค
แชร์บน Facebook
ยืนยันตัวตนด้วย

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563เรื่องราว
49 เดือนที่แล้ว

Bienvenue sur cette cagnotte solidaire !

Ici vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte.

Chacun participe du montant qu'il souhaite.Tous les paiements sont sécurisés.

Envie de nous aider à récolter plus de dons ? Partagez cette cagnotte !

Merci à tous !

N'oubliez pas que certains souffrent deja de la crise COVID-19, ici a cherngtalay de nombreuses personnes n'ont ni ressources, ni aides pour acheter a manger et payer leurs loyers, un simple geste peut faire la difference, nous ne sauverons pas le monde mais si nous pouvons contribuer a le rendre meilleur, c'est deja ca !

j'organise moi-meme la collecte des produits, le packaging et la distribution.

libre a vous de venir donner un coup de main si cela est possible, tout le monde est bienvenue...

Welcome to this fundraiser!

Here you can directly and in one click, participate in this prize pool.

Everyone participates in the amount they want.

All payments are secure.

Want to help us collect more donations? Share it!

Thanks everyone!

Remember that some people are already suffering from the COVID-19 crisis, here in Cherngtalay many people have neither resources nor help to buy food and pay their rents, a simple gesture can make the difference, we will not save the world but if we can help make it better, that's it!

I organize product collection, packaging and distribution myself.

i'm able to provide proof of buys and distribution to the people in needs by Line APP

you are free to come and physically help when free, everyone is welcome ...

ÉditerActualités
อัพเดทเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
48 เดือนที่แล้วTomorrow will be our last round of distribution ... thank you all once again !
อัพเดทเมื่อวันที่ 04 พฤษภาคม 2563
49 เดือนที่แล้วWe are back to shopping today, 200 kg of rice, 200 noodle soup, 200 cans of fish and tomato sauce, 100 bottles of soya sauce and oil, 200 bottles of water, 100 packs of dry noodles, 200 packs of sweets, 10 cartons of kid's milk... and few other things to complete and distribute about 100 food boxes...

Thank yoy all for helping out !!!!
อัพเดทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563
49 เดือนที่แล้วFinally !!!! Today we have delivered another 62 food boxes incherngtalay, thank you all !!! This is you and only you helping the others !!!! 
อัพเดทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
49 เดือนที่แล้วToday, we bought an amazing stock of 120 kg of rice, fish cans, oil, soya sauce, sweets, noodle soups water in order to provide food tomorrow for 60 person of the community !!! 
อัพเดทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
49 เดือนที่แล้ว

SOI 16 cherngtalay, today delivery 30 bags... more to come !

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
501 THB
Rattana palapee

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
3,001 THB
Phiphi & Meow

13 การบริจาค
49 เดือนที่แล้ว
1,021 THB
Ciambella jerome
49 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
Casabianca Evelyne
Bravo François Forza
49 เดือนที่แล้ว
1,003 THB
Borde alain, mumu a...
49 เดือนที่แล้ว
1,104 THB
Guidicelli Pierre
La Corse avec la Thaïlande !!!!
49 เดือนที่แล้ว
1,104 THB
Orlowski
Affections de Corse !!
49 เดือนที่แล้ว
1,004 THB
Guidicelli
49 เดือนที่แล้ว
2,004 THB
Caro & Thibaud
Bravo et merci !!
49 เดือนที่แล้ว
3,001 THB
Phiphi & Meow
49 เดือนที่แล้ว
2,001 THB
Olivier & Nok

49 เดือนที่แล้ว
900 THB
Laurent Bartolomei
Très belle initiative l'ami !!!
...
1
2
...ร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ