แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

Help Nanzifa to complete her last semester at university.

1405
44,000 THB / 60,000 THB
ระดมทุนจาก 3 คน ใน 1281 วัน
ร่วมบริจาค
แชร์บน Facebook
ยืนยันตัวตนด้วย

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563เรื่องราว
42 เดือนที่แล้ว

I am Nanzifa, a final year undergraduate International Business Management student in Thailand. Over the span of the past 2.5 + years, my life has taken many ups and downs but even in those moments I have continued to prioritise my education. I have moved across borders, left behind a comfortable life, took up responsibilities at the mere age of 18, just to fulfill my dreams. 

I have always been a proactive and sincere student, trying to deliver the best results within my capacity. Apart from being a full time student,  I am a Rising Star at Wedu, a social enterprise that envisions a world where half of all leaders are women. Also, working as a Head of Development and Partnerships at Rising Youth Foundation, a non-profit organisation advocating for youth mobilization and sustainability. And soon going to be a Tedx speaker. 

I have never let any barriers come in my way when it came to learning and achieving my ambitions. But now when I am almost there to finish my university degree in the year 2021, just a semester behind, I am afraid I might have to take a back seat. Given the financial situation of my family in this pandemic, it's getting difficult for them to finance my education and cover my living and food expenses. Even my scholarship amount is not enough to cover those expenses. 

I am a strong believer of the phrase that  "Do good and good will come to you". If you decide to help me today to support my education, I will be forever grateful to you.  I will only be able to unleash my full potential, If  I complete my university degree. I never thought of fundraising but at this moment I am willing to do everything I can, to achieve my dreams and for that I need you. 

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
20,000 THB
Sabik Siddiqui

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
20,000 THB
Sabik Siddiqui

3 การบริจาค
42 เดือนที่แล้ว
20,000 THB
Shariar Nobi
42 เดือนที่แล้ว
4,000 THB
Jawwad Adel
42 เดือนที่แล้ว
20,000 THB
Sabik Siddiquiร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ