แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

ช่วยเหลือคนยากไร้

1405

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563เรื่องราว
27 เดือนที่แล้ว

จากเหตุการณ์โควิด-19 พบว่าคนในชุมชนขาดรายได้และไม่มีอาชีพ ไม่มีอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี ทางบริษัท Miracle Health ได้เห็นว่า ครอบครัวนี้ลำบากยากจนอย่างมาก และมีโรคประจำตัว ตาบอด ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและทำงานได้ และไม่มีที่อยู่เป็นของตนเอง หลานชายไม่มีเงินเรียนต่อมหาวิทยาลัย เพราะต้องดูแลยายที่ตาบอด 1 ข้าง มีโรคประจำตัวหลายอย่างและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

เงินทั้งหมดที่เราได้รับการช่วยเหลือนั้น จะนำไปเป็นค่าที่อยู่อาศัย ค่าอาหาร ค่าโรงพยาบาลรักษาโรคต่างๆของยายท่านนี้ ค่าอุปโภคบริโภค และค่าศึกษาเล่าเรียนต่อของหลานชาย

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
จัดการโดย
0 การบริจาคร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ