แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

ค่ายาสำหรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัว

14

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564ข้อมูลมูลนิธิ

ืิิมูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา)
มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา) ได้จดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย - เพื่อเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน - เพื่อเป็นการส่งเสริมในการสร้างอาชีพที่จะสามารถนำออกไปต่อยอดหารายได้และการดำรงชีพอยู่ได้อย่างปรกติสุข - เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมในสังคม - เพื่อให้การส่งเสริมด้านสิทธิขั้นพื้นฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก - เพื่อเป็นการป้องกันการสกัดกั้นและช่วยลดปัญหาความรุนแรงจากเด็กเร่ร่อน ขอทาน - เด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชนหรือบ้านนานาได้เริ่มทำงานกับเด็กกลุ่มเด็กเร่ร่อนตามแนวตะเข็บชายแดงไทยพม่าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อปีพ.ศ 2543 และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิพันธกิจและชุมชนเมื่อปีพ.ศ2553ปัจจุบันปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นเป็นศูนย์การเรียนบ้านนานาเมื่อปี 2562


https://web.facebook.com/bannanamaesai
อีเมล์ : phatcha13a@gmail.com ---- เบอร์โทรศัพท์ : 0956731183

การบริจาค 500 บาทขึ้นไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เรื่องราว
4 เดือนที่แล้ว

มูลนิธิของเรามีเด็กที่มีปัญหาทางสุขภาพหนักๆ 3 คนที่ต้องรับการดูแลจากโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดและต้องได้รับยาทุกวันเพราะมีโรคประจำตัว

คนที่ 1 ได้รับผลกระทบจากแม่ที่เป็น HIV เด็กเกิดมาไม่ได้กินนมแม่ทำให้มีภูมิคุ้มกันแย่มาก เด็กต้องได้รับยาปฏิชีวนะทุกเดือน

2 มีปัญหาด้านสติปัญญาอยู่ในระดับที่ปัญญาอ่อนและมีโรคประจำตัวคือโรคลมบ้าหมูต้องได้รับยาทุกวัน

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
100 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
สู้ๆนะคะ น้องๆ

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
2,000 THB
Kessuda Satoh
Today is my Birthday. I and my staffs want to donate for the children in Ban Naa Naa.

6 การบริจาค
4 เดือนที่แล้ว
2,000 THB
Kessuda Satoh
Today is my Birthday. I and my staffs want to donate for the children in Ban Naa Naa.
4 เดือนที่แล้ว
100 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
4 เดือนที่แล้ว
100 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
ถึงจะไม่มากมาย แต่ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยนะคะ ขอให้เงินนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างประโยชน์ได้ ขอให้มีความสุขนะคะ
4 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
Kessuda Satoh
4 เดือนที่แล้ว
100 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
สู้นะคะเด็กๆ
4 เดือนที่แล้ว
100 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
สู้ๆนะคะ น้องๆร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ