แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

ค่ายาสำหรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัว

1405

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564ข้อมูลมูลนิธิ

ืิิมูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา)
มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา) ได้จดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย - เพื่อเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน - เพื่อเป็นการส่งเสริมในการสร้างอาชีพที่จะสามารถนำออกไปต่อยอดหารายได้และการดำรงชีพอยู่ได้อย่างปรกติสุข - เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมในสังคม - เพื่อให้การส่งเสริมด้านสิทธิขั้นพื้นฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก - เพื่อเป็นการป้องกันการสกัดกั้นและช่วยลดปัญหาความรุนแรงจากเด็กเร่ร่อน ขอทาน - เด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชนหรือบ้านนานาได้เริ่มทำงานกับเด็กกลุ่มเด็กเร่ร่อนตามแนวตะเข็บชายแดงไทยพม่าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อปีพ.ศ 2543 และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิพันธกิจและชุมชนเมื่อปีพ.ศ2553ปัจจุบันปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นเป็นศูนย์การเรียนบ้านนานาเมื่อปี 2562


https://web.facebook.com/bannanamaesai
อีเมล์ : phatcha13a@gmail.com ---- เบอร์โทรศัพท์ : 0956731183

การบริจาค 500 บาทขึ้นไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เรื่องราว
36 เดือนที่แล้ว

มูลนิธิของเรามีเด็กที่มีปัญหาทางสุขภาพหนักๆ 3 คนที่ต้องรับการดูแลจากโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดและต้องได้รับยาทุกวันเพราะมีโรคประจำตัว

คนที่ 1 ได้รับผลกระทบจากแม่ที่เป็น HIV เด็กเกิดมาไม่ได้กินนมแม่ทำให้มีภูมิคุ้มกันแย่มาก เด็กต้องได้รับยาปฏิชีวนะทุกเดือน

2 มีปัญหาด้านสติปัญญาอยู่ในระดับที่ปัญญาอ่อนและมีโรคประจำตัวคือโรคลมบ้าหมูต้องได้รับยาทุกวัน

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
100 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
สู้ๆนะคะ น้องๆ

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
10,000 THB
Troels Federspiel
With best wishes from my heart.

7 การบริจาค
30 เดือนที่แล้ว
10,000 THB
Troels Federspiel
With best wishes from my heart.
35 เดือนที่แล้ว
2,000 THB
Kessuda Satoh
Today is my Birthday. I and my staffs want to donate for the children in Ban Naa Naa.
35 เดือนที่แล้ว
100 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
36 เดือนที่แล้ว
100 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
ถึงจะไม่มากมาย แต่ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยนะคะ ขอให้เงินนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างประโยชน์ได้ ขอให้มีความสุขนะคะ
36 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
Kessuda Satoh
36 เดือนที่แล้ว
100 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
สู้นะคะเด็กๆ
36 เดือนที่แล้ว
100 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
สู้ๆนะคะ น้องๆร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ