แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

การกุศลเพื่อเด็กที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย

1

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
For Lertlahเรื่องราว
10 เดือนที่แล้ว

พวกเราเป็นนักเรียนของโรงเรียนเลิศหล้า เงินที่พวกคุณบริจาคมาจะเป็นเงินที่นำไปให้เด็กที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษา ขาดแคลนยาสามัญและน้ำสะอาด ไม่มีอาหารที่ดีมีประโยชน์ เงินที่พวกคุณบริจาคมามีความสำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้เด็กๆที่ด้อยโอกาสได้ไปโรงเรียน ได้รับการศึกษาตามหลักสูตร มีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภค พวกเราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยพวกเราบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้และด้อยโอกาส

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
0 การบริจาคร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ