แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

เตะสู้เพื่อหมาแมว: การแข่งฟุตบอลกุศลเพื่อสนับสนุนบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

1

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2566ข้อมูลมูลนิธิ

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ มีจุดเริ่มต้นจากครอบครัวคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ (เรณู จุลสุคนธ์) ที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่พิการจนหายจากการเจ็บป่วย จึงเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา แต่เมื่อเพิ่มจำนวนมากขึ้น สถานที่คับแคบ และเป็นภาระที่ต้องเลี้ยงดู ประกอบกับสัตว์ส่งเสียงดัง ส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน จึงต้องย้ายสถานที่เลี้ยงออกไปนอกเมือง โดยตั้งชื่อว่า “บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ” ในปี พ.ศ. 2524

ต่อมาในปี 2532 คุณชวนชื่น โกมารกุล ณ นคร (ยั่งยืน) ได้ทราบข่าวและมาเยี่ยม แสดงประสงค์ให้ความช่วยเหลือ จึงจัดซื้อที่ดินบริจาค 200 ตารางวา ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมสร้างโรงเรือนถาวรให้ในปี พ.ศ. 2533 ในปี 2536 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ได้เมตตามาเยี่ยมโปรดสัตว์พิการ ได้เห็นถึงสภาพปัญหา และภาระของการเลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้ จึงจัดสร้างอาคาร และซื้อที่ดินติดกันให้อีก 1 ไร่ และอนุญาตให้ตั้งเป็น “มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)” มาจนทุกวันนี้

ขณะนี้มูลนิธิฯ เริ่มเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้น ผลสะท้อนที่ส่งกลับมายังมูลนิธิฯ ได้ 2 ทาง กล่าวคือ ได้มีผู้ที่เข้ามาบริจาคสิ่งของ อาหาร ยาและปัจจัยเพิ่มขึ้น เป็นสิ่งดีงามที่มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์และเพื่อนร่วมเลี้ยงสัตว์ด้วยกัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีจำนวนสัตว์พิการถูกทอดทิ้งหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิฯ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทำให้สุนัขและแมวอยู่กันอย่างแออัด ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ไม่แข็งแรง โดยเฉพาะสุนัขที่ทุพพลภาพพิการ และสุนัข-แมว ที่เป็นโรคผิวหนังเป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งกดดันให้มูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์พิการและ จรจัดเหล่านี้ ให้มีที่อยู่อย่างเพียงพอ

ปัจจุบันบ้านปากเกร็ด โดนร้องเรียนเรื่องเสียงและกลิ่น และจำกัดจำนวนสัตว์ให้อยู่ สุนัขพิการจำกัดให้อยู่เพียง 50 ตัวเท่านั้น แมวอยู่ได้จำนวนเยอะกว่า ตอนนี้มีน้องแมวพักฟื้นอยู่ 150 ตัว สุนัขพิการที่มูลนิธิฯดูแลกว่า300ตัว ต้องย้ายไปอยู่ บ้านบางเลน จ.นครปฐม ตอนนี้กำลังรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อจัดทำ “โรงเรือนถาวรเพื่อสัตว์พิการ ” ต้องการความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์จำนวนมาก 
https://home4animals.org/
อีเมล์ : dann.bangkok@gmail.com ---- เบอร์โทรศัพท์ : +66868622211เรื่องราว
4 เดือนที่แล้ว

การจัดงานเตะบอลการกุศลเพื่อสนับสนุนมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ เพราะเราเห็นว่ามูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการมีบทบาทที่สำคัญในการช่วยเหลือและดูแลสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์ที่โดยที่มีข้อจำกัดในการพักอยู่และดูแล มูลนิธินี้ได้รับสัตว์พิการเข้ามาดูแลเป็นจำนวนมาก และเป็นที่พักพิงให้กับสัตว์ไร้บ้านและสัตว์พิการเหล่านี้ที่ขาดคนเหลียวแล

 

ปัจจุบันบ้านปากเกร็ด โดนร้องเรียนเรื่องเสียงและกลิ่น และจำกัดจำนวนสัตว์ให้อยู่ สุนัขพิการจำกัดให้อยู่เพียง 50 ตัวเท่านั้น แมวอยู่ได้จำนวนเยอะกว่า ตอนนี้มีน้องแมวพักฟื้นอยู่ 150 ตัว สุนัขพิการที่มูลนิธิฯดูแลกว่า300ตัว ต้องย้ายไปอยู่ บ้านบางเลน จ.นครปฐม ตอนนี้กำลังรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อจัดทำ “โรงเรือนถาวรเพื่อสัตว์พิการ ” ต้องการความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์จำนวนมาก

โดยการจัดงานเตะบอลการกุศลนี้ เราไม่เพียงมีโอกาสสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน แต่ยังมีโอกาสที่จะรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิที่มีบทบาทสำคัญนี้ เงินทุนทั้งหมดที่นำมาจากงานนี้จะเป็นทำให้สัตว์พิการได้รับการดูแลและมีที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ดังนั้น เราเชิญชวนทุกคนร่วมกันมาร่วมบริจาคร่วมกับงานเตะบอลการกุศลนี้ เพื่อให้มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการได้รับทุนทรัพย์ที่จำเป็นและทำให้สัตว์ทั้งหลายได้รับการดูแลที่ดีที่สุด โอกาสนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเตะบอล เเต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราทุกคน มาร่วมสร้างเส้นทางที่ดีให้กับสัตว์ที่ทุกวันนี้ความหวังเพียงเล็กน้อย!

การระดมทุนทรัพย์จากกิจกรรมนี้เพื่อให้มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการมีทุนทรัพย์ที่เพียงพอในการดูแลสัตว์ที่ได้รับความบกพร่องทางร่างกายหรือการป่วย โดยทุกเงินที่ระดมมาจะนำไปใช้ในโครงการสร้าง "โรงเรือนถาวรเพื่อสัตว์พิการ" ที่บ้านบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

YouTubers and creators who are participating in this special event include:

 

Dann Bangkok
Chol - Friend from Thailand Travel Guide
Nat - Native Farang
Ping - Hiso Ping (TikTok)
Pun - The Fadd 
Pong - The Fadd 
Boy - ผมชื่อบอย ยอมอ้วนไม่ยอมอด (TikTok)
Paddy Doyle
Gary - The Roaming Cook
Expat Paul
Paul Lee
Forest Lee
JB Wander
Ricky in Isaan
Danny & Diggy
Rob - Project Bangkok
อัพเดทเมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2566
4 เดือนที่แล้ววันนี้ผมมาแนะนำ "ปิง" หรือชื่อเล่นออนไลน์ของเขาที่เรียกว่า "Hiso Ping" ชื่อคาแรคเตอร์ Hiso Ping สื่อถึงคนรวยที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมีมาตรฐานสูง แต่ในความเป็นจริงเขาใช้ชื่อนี้เพื่อสร้างตัวละครที่เป็นตรงต่อกับคนที่ชอบใช้ชื่อที่ดูหรูหรา แต่จริงๆแล้วเป็นคนเงินเดือนธรรมดาที่มีเงินใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น

ในเวลาเพียง หนึ่งปีครึ่ง เขาสามารถสร้างให้มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok ถึง 1 ล้านคน และผู้ติดตามบน YouTube ถึง 400,000 คน

ปิงเป็นผู้กำกับและนักแสดงหนัง คุณสามารถดูเขาแสดงบทบาทนักแสดงตัวประกอบในหลายเรื่อง พร้อมทั้งมีบทบาทหลักในหนังบางเรื่อง รวมถึงภาพยนตร์อินดี้ที่ใช้เวลาถึง 10 ปีในการถ่ายทำ และมีงบประมาณต่ำมาก

ช่อง YouTube ก่อนหน้านี้ของปิงคือ "Eat Street Repeat" ที่เขาร่วมงานกับเพื่อนชาวอังกฤษชื่อ James และทั้งคู่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเพื่อสนุกกับประสบการณ์รับประทานอาหารใหม่ รายการเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยจำนวนมาก จนวันที่ James ต้องเดินทางกลับอังกฤษ จึงได้ยุติการถ่ายทำไว้

ตัวละครปัจจุบันของปิง Hiso Ping ได้รับความชื่นชอบจากผู้ชมหลายๆ เพศ วัยทั้งเด็ก, วัยรุ่น, นักศึกษามหาวิทยาลัย และผู้ใหญ่

นอกจากความบันเทิง, ปิงยังให้คำแนะนำที่มีประโยชน์แก่คนรุ่นใหม่ ให้กล้ามีความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อเอาชนะการถูกล้อเลียน ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ลดปัญหาการถูก Bully ของสังคมไปได้มา

ถ้าคุณต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับปิง สามารถไปดูตัวละครที่สร้างขึ้นของเขา Hiso Ping ในลิงก์ด้านล่าง

Youtube: https://www.youtube.com/@hiso_ping
Tiktok: https://www.tiktok.com/@hisoping
อัพเดทเมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2566
4 เดือนที่แล้วToday, let me introduce you to "Ping," also known by his online alias, "Hiso Ping." In Thai culture, the nickname Hiso Ping suggests a person living a luxurious life in high society. However, the reality is quite different, as he adopts this persona to playfully contrast with his true identity – an everyday salaryman who manages his finances for day-to-day living.

Within just eighteen months, Ping has amassed an impressive online following, with 1 million followers on TikTok and 400k + subscribers on YouTube. Beyond his online presence, Ping is involved in the film industry as both a director and actor. He's been featured in various supporting roles in multiple movies, occasionally taking on lead roles, including an indie film that spanned a decade in production and operated on a shoestring budget.

Prior to his current success, Ping co-hosted a YouTube channel called "Eat Street Repeat" with his English friend. Together, they traversed Thailand, exploring and sharing diverse culinary experiences.

Ping's current alter ego, Hiso Ping, has garnered widespread admiration from a diverse audience, including young children, teenagers, university students, and adults alike.

Beyond his entertaining content, Ping offers valuable advice to the younger generation, encouraging them to build confidence and stand up against bullying.

For those curious to learn more about Ping and his intriguing Hiso Ping character, you can explore the links below.


Youtube: https://www.youtube.com/@hiso_ping
Tiktok: https://www.tiktok.com/@hisoping?is_from_webapp=1&sender_device=pc
อัพเดทเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2566
4 เดือนที่แล้วThe Fadd, Pong, และ Pun ได้ยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากุศล ตอนนี้ทั้งสองทีมมีผู้เล่นทั้งหมด 8 คนสำหรับการแข่งขัน 7 คน และมีตัวสำรองแค่ 1 คนต่อทีม แต่จะดีที่สุดถ้ามีเพิ่มอีกทีมละ 1 คน หวังว่าเราจะมีคนลงชื่อสมัครในสัปดาห์นี้

เพิ่มเติม

คนที่อยู่ทางมุมบนซ้ายของคือผู้แสดงความคิดเห็นของ Paddy Doyle's Live stream นะครับ ไม่ใช่ผู้เล่น 555
อัพเดทเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2566
4 เดือนที่แล้วThe Fadd, Pong and Pun have confirmed to join the Charity match. Both teams have 8 players for 7 a side with only 1 substitute player. It would be best to have 1 more each. Hopefully, we will have someone sign up this week. 

BTW. The person in the top left-hand corner is Paddy Doyle's Live stream commentator. Not a player. LOL
อัพเดทเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2566
4 เดือนที่แล้วSome of us are going to visit the foundation in the coming weeks. We'll share with you the situation that they need all of our help to build the permanent building.
อัพเดทเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2566
4 เดือนที่แล้วFirst Player
Paddy Doyle (แพดดี้ ดอยล์)

https://www.youtube.com/@PaddyDoyle.
อัพเดทเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2566
4 เดือนที่แล้วIntroducing Paddy Doyle, an English adventurer who traded the traditional classroom for the open road in Thailand. Formerly an English teacher, Paddy embarked on a bold journey to explore the diverse provinces of Thailand, capturing the essence of each destination through his eyes. His trusty companion on this thrilling escapade is a classic red Honda Dream motorcycle, aptly named "Dreamy." The series, appropriately titled "Next Level Adventure," chronicles Paddy's travels through all of Thailand's provinces.

Undaunted by the challenges of a world affected by the COVID-19 pandemic, Paddy took viewers on a virtual voyage, revealing the unique beauty of each city, unearthing hidden gems, and providing an intimate look into local life. As he cruised through the landscape, Paddy's charismatic storytelling and genuine appreciation for the cultural richness of Thailand shone through, making his channel a delightful window into the heart of the country.

Join Paddy Doyle on his two-wheeled odyssey as he redefines adventure and showcases Thailand in a way that goes beyond the tourist brochures. Whether exploring bustling urban centres or serene landscapes, Paddy's Next Level Adventure promises viewers a front-row seat to the wonders of Thailand, all from the saddle of his classic red Honda Dream.

If you haven't seen his initial classic series yet, I strongly suggest taking the time to watch it. It's a highly enjoyable and delightful experience.

Following that, you'll find yourself hooked on his delightful series, featuring adventures in Bali, Switzerland, Sri Lanka, Borneo, The Dolomites, the Philippines, Cambodia, and more. So, what are you waiting for? Subscribe now and embark on this exciting journey with him.

Paddy Doyle ก่อนหน้านี้เคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนในไทย Paddy ตัดสินใจลาออกจากอาชีพครู เริ่มการเดินทางที่เพื่อสำรวจแต่ละจังหวัดที่หลากหลายของประเทศไทย และบันทึกภาพของแต่ละจุดหมายที่ผ่านพ้นผ่านมุมมองของเขา ในการผจญภัยนี้เขาใช้รถจักรยานยนต์ Honda dream แบบคลาสสิกสีแดงชื่อ "Dreamy". ซีรีส์ที่ถูกตั้งชื่อว่า "Next Level Adventure" นำเสนอการดำเนินการท่องเที่ยวของ Paddy ที่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย.

แม้ว่าโลกกำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ในช่วงการถ่ายทำ แต่ Paddy ก็พาผู้ชมไปในการเดินทางทางเสมือนจริงเปิดเผยความงดงามที่ไม่เหมือนใครของทุกเมือง การค้นพบเพชรที่ซ่อนอยู่ และนำเสนอชีวิตท้องถิ่นที่น่าสนใจ ในระหว่างที่เขาท่องเที่ยวผ่านทิวทัศน์ภูมิประเทศที่สวยงาม  Paddy มีการเล่าเรื่องที่มีเสน่ห์ เผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยปรากฏออกมา ทำให้ช่องของเขาเป็นหน้าต่างเปิดมุมมองที่แตกต่างไปยังผู้ชมทั่วโลก

หากคุณยังไม่เคยชมซีรีย์แรกของเขา ผมแนะนำให้ลองเข้าไปติดตาม Paddy Doyle ในการผจญภัยที่มีล้อสองคู่ใจของเขา "Next Level Adventure" ของ Paddy สัญญากับผู้ชมว่าจะได้รับมุมมองการท่องเที่ยวที่เจ๋งกว่าเดิม เพื่อชมความมหัศจรรย์ของประเทศไทย ทั้งหมดจากที่นั่งของรถจักรยานยนต์คลาสสิกสีแดงของเขา Dreamy

https://www.youtube.com/@PaddyDoyle.
อัพเดทเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2566
4 เดือนที่แล้วOne more Thai Player is confirmed. Mr. Ohm.

Now the Rest of the world has 8 players, and Thai has 6 players. 

We are playing seven a side, so only a few players need.
อัพเดทเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2566
4 เดือนที่แล้วAll the creators are waiting for the final Thumbnail design to use to promote the campaign and everyone will start planning for this BIG match! I'll keep you guys updated on this upcoming event.

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
1,641 THB
Thomas Bock

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
11,000 THB
Dion Chapman
Had to make 50K

51 การบริจาค
3 เดือนที่แล้ว
100 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
3 เดือนที่แล้ว
1,038 THB
Craig and Helen Morris
Just happy to help these poor disadvantaged Cats and dogs.
4 เดือนที่แล้ว
6,450 THB
Daniel Hoffman
On behalf of “Bruce Wayne” follower of Danny & Diggy.
4 เดือนที่แล้ว
2,040 THB
Marietta Thornton
Hope you reach your goals soon Paddy! Merry Christmas
4 เดือนที่แล้ว
2,040 THB
Marietta Thornton
Good luck with the charity match:)
4 เดือนที่แล้ว
1,050 THB
Paddy
Super Chat Revenue from the charity Stream
4 เดือนที่แล้ว
440 THB
Kobchai Songsrisanga
Thank you everyone for all the inspiring contents!
4 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
4 เดือนที่แล้ว
400 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
Good stuff Paddy! From your Belgian YT followers
4 เดือนที่แล้ว
440 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
good luck!
...
1
2
3
4
5
6
...ร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ