แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

Retirement Visa for Thailand

1

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2562เรื่องราว
28 เดือนที่แล้ว

I have been staying in Phuket for a couple of years but now cannot stay any longer on 30 day visa so have to get a retirement visa as I found out the hard way this past week. Cost of visa is as follows, 18,000 for 3 month O visa, which will be turned into 1 Year retirement visa for additional 14,000. Total 32,000. Not a huge amount but it is going to take me over a month to get funds from an investment fund I have and I only have 25 days to get this done or I will have to leave Thailand. Quite willing to pay amount back or provide service in form of consulting on such things as hospitality, airline travel. Currently have 13K followers on twitter so have a good following of people that are interested in what I have to say. Any help much appreciated

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
0 การบริจาคร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ