แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

โครงการช่วยเหลือและป้องกันเด็กกลุ่มเปราะบาง

1405

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564ข้อมูลมูลนิธิ

ADRA Thailand
มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ หรือ แอ๊ดดร้าประเทศไทย ก่อตั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากและประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น บุคคลที่ไร้สัญชาติเพราะขาดความรู้ เด็กและผู้หญิงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการโดนปฏิบัติโดยมิชอบ และรวมไปถึงผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้


www.adrathailand.org
อีเมล์ : adrathailand.org@gmail.com ---- เบอร์โทรศัพท์ : 053839402เรื่องราว
37 เดือนที่แล้ว

          การระดมทุนในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กกลุ่มเปราะบางแถบพื้นที่ห่างไกล ในจังหวัดเชียงราย สำหรับเด็กหญิงกลุ่มเปราะบางที่สุ่มเสี่ยงต่อการโดนกระทำโดยมิชอบจากคนในครอบครัว จากบุคคลในชุมชน หรือโดนทอดทิ้งเพราะพ่อและแม่ติดคุก หรือเสียชีวิต โครงการได้ให้ความช่วยเหลือด้านการให้ที่พักที่ปลอดภัยและให้ได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ซึ่งปัจจุบันมีเด็กหญิงที่ได้รับการช่วยเหลือให้อยู่ในบ้านพักทั้งหมด 17 ราย และโครงการยังสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ฐานะทางบ้านยากจน แต่อยากมาเรียน เพื่อให้เด็กเหล่านี้ ได้เข้าถึงโอกาสเหมือนกับเด็กๆ คนอื่น

           ที่ผ่านมา เราได้รับการสนับสนุนทุนการดำเนินงานจากองค์กรเครือข่าย และผู้บริจาคต่างประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้ทุนที่เราได้รับนั้นลดลงเป็นอย่างมาก จึงอาจจะทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ครบระยะ 3 ปี ตามเป้าที่วางไว้ และอาจจะทำให้เด็กที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ต้องถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์อื่นๆ ดังนั้น โครงการจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญ บริจาคเพื่อช่วยเหลือโครงการรักษ์เด็กให้ได้ทำงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ 

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
2 การบริจาค
36 เดือนที่แล้ว
5,000 THB
Phakdee Mangmiwatthana
36 เดือนที่แล้ว
564 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
Stay safe KGS!ร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ