แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

กองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการชาวฝรั่งเศสในประเทศไทย

1405

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564ข้อมูลมูลนิธิ

Francais du Monde Thailande
สมาคมฟรองเซ่ดูมงด์-ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์พัฒนากิจกรรมและคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิกและชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย พัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกและชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ในการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม พัฒนาเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรม


https://www.fdm-thailande.org/
อีเมล์ : fdmthtresorier@gmail.com ---- เบอร์โทรศัพท์ : 0856676996เรื่องราว
24 เดือนที่แล้ว

ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19 เช่นนี้ ผู้ประกอบการรายย่อยสัญชาติฝรั่งเศสในประเทศไทยต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากอย่างยิ่ง การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ไม่เพียงแต่กระทบต่อครอบครับของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสังคมโดยรอบด้วย เนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านี้มีการจ้างงานคนท้องถิ่นและมีส่วนช่วยเศรษฐกิจในภาพรวมในทางของตนเอง

การเยียวยาที่ได้ให้ไปแล้ว

รัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดสรรงบประมาณประมาณ ผ่านสถานทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเมื่อเดือนธันวาคม 2563 สมาคมฟรองเซ่ดูมงด์-ประเทศไทยซึ่งได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยและได้รับการยอมรับในฐานะผู้สร้างประโยชน์สาธารณะก็ได้รับงบประมาณนี้ส่วนหนึ่งด้วย เพื่อนำเงินดังกล่าวไปแจกจ่ายเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการเป็นรายกรณี

เมื่อเดือนมีนาคม 2564 ชาวฝรั่งเศส 26 รายในกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้รับเงินเยียวยาก้อนแรกจำนวนรวมทั้งหมดถึง 820,000 บาท ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อย 2 ราย ได้สมทบเงินสนับสนุน กว่า 40,000 บาท
ผู้ประกอบการทั้ง 26 คนสามารถนำเงินดังกล่าวไปจุนเจือรายการค่าใช้จ่ายที่เร่งด่วนที่สุดได้ (ค่าเช่าบ้าน ค่าประกันสุขภาพ ค่าเทอม ฯลฯ) เราได้วิเคราะห์แต่ละกรณีอย่างถี่ถ้วนและได้แบ่งความช่วยเหลือออกเป็นสองระดับ ได้แก่ 20,000 และ 40,000 บาท ตามความรุนแรงของสถานการณ์นั้นๆ

นอกจากนั้น เรายังได้วางแผนการดำเนินการร่วมกันเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้ เช่น การจัดประชุมและเวที การสนับสนุนการออกบูธขายของ และการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเอง

จากผู้ประกอบการทั้งหมด 52 ราย ที่ได้ขอความช่วยเหลือจากสมาคม 6 รายได้ถอนตัวออกจากรายชื่อ เพราะพวกเขาสามารถจัดการอุปสรรคที่เผชิญได้แล้ว ส่วนอีก 20 รายที่เหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ เนื่องจากสถานการณ์ของพวกเขายังไม่เข้าขั้นวิกฤตเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมา

สถานการณ์ของผู้ประกอบการในปัจจุบัน

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงขึ้น เราได้ตระหนักว่า การเยียวยาช่วงแรกนั้นยังไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดมีกิจการที่ดี แต่ธุรกิจของพวกเขาได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านสาธารณะสุข แม้ว่าพวกเขาได้พยายามอย่างเต็มที่และหาทางออกอื่นๆ แล้ว หากพวกเขาขาดกระแสเงินสดหมุนเวียนและความสามารถในการชำระหนี้ พวกเขาอาจต้องเผชิญภาวะล้มละลายได้ ความช่วยเหลือเพียงเล็กๆ น้อยๆ อาจช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้ให้กลับมายืนได้ด้วยตัวเองอีกครั้ง ขณะรอคอยวัคซีนที่กำลังจะมาถึงและประเทศไทยที่จะกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งในไม่ช้า

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการหลายรายก็ยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอการเยียวยารอบแรก ไม่ว่าจะเพราะไม่ทราบ รับทราบช้าเกินไป หรือผลกระทบต่อธุรกิจของเขายังไม่รุนแรงก่อนหน้านี้ 

ความจำเป็นในการได้รับความช่วยเหลือ “เพื่ออยู่รอด”

เนื่องจากวิกฤตการณ์ยังไม่จบลง เราจึงได้ขอเงินสนับสนุนรอบที่สองจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเพื่อดำเนินการให้การเยียวยาต่อไปจนถึงที่สุด ทางรัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้จัดสรรเงินงวดที่สองจำนวน 12,000 ยูโร และตอนนี้เราก็ต้องการระดมเงินทุนเพิ่มเติมอีกครั้ง

ดังนั้น เราจึงขอความอุปถัมภ์จากบุคคลทั่วไปจากชุมชนชาวฝรั่งเศสในไทยหรือนักธุรกิจไทยที่ได้เติบโตเคียงข้างผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นเวลาหลายปี ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในรูปแบบปัจเจกหรือบริษัท เราหวังว่าด้วยหนทางดังกล่าว เราจะสามารถช่วยเหลือธุรกิจที่ไม่เข้าข่ายความช่วยเหลือทั้งจากทางการไทยและฝรั่งเศส เพื่อรักษาธุรกิจสัญชาติฝรั่งเศสให้อยู่ในประเทศไทยต่อไป

หากคุณเป็นพลเมืองทั่วไปและตระหนักดีถึงความยากลำบากแสนสาหัสที่ผู้ประกอบการด้วยกันต้องประสบในประเทศที่คุณรัก โปรดทราบว่า การสนับสนุนของคุณไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดจะช่วยให้ธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร ตัวแทนท่องเที่ยว บริษัทค้าขายคงอยู่ต่อไปได้...​และคุณจะยินดีที่ได้ทราบว่า ธุรกิจเหล่านี้จะยังอยู่รอดปลอดภัยเมื่อวิกฤตการณ์อันเลวร้ายนี้จบลง! นอกจากนั้น หากคุณสามารถช่วยส่งต่อข้อความนี้ไปยังเพื่อนของคุณด้วย ความช่วยเหลือของคุณจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ!

อย่าลืมว่า ลำธารสายเล็กๆ เนี่ยล่ะที่ทำให้เกิดแม่น้ำสายใหญ่

หากคุณเป็นเจ้าของและ/หรือผู้บริหารของบริษัทที่สามารถผ่านสถานการณ์นี้ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากนัก และคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการต่อท่อน้ำเลี้ยงแก่ธุรกิจสัญชาติฝรั่งเศสในประเทศไทย สมาคมฟรองเซ่ดูมงด์-ประเทศไทยสามารถแสดงการสนับสนุนของคุณบนสื่อต่างๆ ของโครงการและในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและรายเล็กที่จัดโดยสมาคมฯ (อาทิ เวที การประชุม ฯลฯ) และแน่นอนว่าคุณสามารถประชาสัมพันธ์ด้วยตัวคุณเองในหมู่พนักงานในองค์กรหรือลูกค้าและเพื่อนนอกองค์กร สำหรับผู้อุปถัมภ์ระดับ “แพลทตินัม” คุณสามารถให้โลโก้ของคุณปรากฏอยู่บนสื่อทุกชนิดของเราตามที่คุณต้องการ

เรามีตัวเลือกให้แก่ผู้อุปถัมภ์ใจดีของเรา 3 ตัวเลือก ได้แก่

- ผู้อุปถัมภ์ระดับ Platinum/แพลทตินัม เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทย สำหรับการสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท

- ผู้อุปถัมภ์ระดับ Medaille d’or /เหรียญทอง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทย สำหรับการสนับสนุนจำนวน 25,000 บาท

- ผู้อุปถัมภ์ระดับ Medaille d’argent /เหรียญเงิน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทย สำหรับการสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะรับการสนับสนุนในจำนวนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

หากคุณสนใจให้การสนับสนุน ผมจะส่งแบบฟอร์มและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการให้

หากมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อผมได้ตลอดเวลา

พวกเราขอขอบคุณล่วงหน้า

เหรัญญิก สมาคมฟรองเซ่ดูมงด์-ประเทศไทย

https://www.fdm-thailande.org/

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
1,000 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
25,000 THB
บริษัท เอสทีพีไอ จำกัด

34 การบริจาค
14 เดือนที่แล้ว
640 THB
Frank Smith
2drinks for Anne, club sin
2drinks for Milly, club4
20 เดือนที่แล้ว
200 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
I'd like to see changes!!
23 เดือนที่แล้ว
200 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
23 เดือนที่แล้ว
100 THB
จักรพันธ์ จันที...
สู้ๆนะครับ
23 เดือนที่แล้ว
2,000 THB
Marius N
24 เดือนที่แล้ว
100 THB
เกียรติศักดิ์ วิมลป...
อนุโมทนาบุญ
24 เดือนที่แล้ว
100 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
สู้ๆนะครับ
24 เดือนที่แล้ว
100 THB
มนัสวี จงประจันต์...
Aidons-nous les uns les autres
24 เดือนที่แล้ว
100 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
สู้ๆค่ะ เป็นหนึ่งกำลังใจ
24 เดือนที่แล้ว
200 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
สู้ๆนะคะ
...
1
2
3
4
...ร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ