แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

SOS ครัวรักษ์อาหาร (ภูเก็ต) ส่งต่อมื้ออาหารถูกหลักโภชนาการสู่ชุมชน

1
40,058 THB / 200,000 THB
ระดมทุนจาก 9 คน ใน 80 วัน
ร่วมบริจาค
แชร์บน Facebook
ยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลมูลนิธิ

Scholars of Sustenance Foundation (SOS)
ทำไมถึงยังมีคนอีกกว่า 1 พันล้านคนที่ยังคงขาดแคลนอาหาร? ทั้ง ๆ ที่โลกของเรา ผลิตอาหารได้มากเพียงพอสำหรับ 10,000 ล้านคน สำหรับโลกที่มีประชากรเพียง 7,800 ล้านคน สาเหตุหลักนั้น ไม่ใช่ว่าโลกเรามีอาหารไม่เพียงพอ แต่ปัญหาด้านความหิวโหยนั้น มีต้นเหตุมาจากความยากจน ความไม่เท่าเทียมในสังคม ทำให้พวกเขาไม่มีเงินเพียงพอ ที่จะซื้ออาหารมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ดังนั้น เป้าหมายที่ "มูลนิธิเอสโอเอส" หรือ "มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์" มุ่งมั่น คือ​ "การรักษ์อาหาร (Food Rescue) เป็นการสร้างระบบการจัดเก็บอาหาร จากภาคธุรกิจที่มีอาหารที่จำหน่ายไม่หมด แต่ยังมีคุณภาพและปลอดภัยเพียงพอ ที่จะรับประทานได้ นำไป "ส่งต่อ" ให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคม ซึ่งเราจะมุ่งหน้าไปสู่การจัดตั้งธนาคารอาหารในประเทศไทย เพื่อความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อดูแลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการลดขยะอาหาร และด้านสังคมคือ ช่วยให้ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้รับอาหารเพียงพอแก่ความต้องการ __________________________ "มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์" (มูลนิธิเอสโอเอส) ได้เริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่ปี 2016 แม้จะมีการตอบรับมากขึ้นจากด้านผู้บริจาคอาาหร แต่ทุกวันนี้ยังคงต้องทำงานอีกมากเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย 25 ล้านมื้ออาหารในปี 2568 สิ่งที่เราเผชิญอุปสรรคหลักก็คือ การระดมทุน เนื่องจากมูลนิธิเรามีค่าใช่จ่ายหลักในการดำเนินงานด้านการขนส่ง และแรงงานพนักงานที่มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารปลอดภัย ตลอดจนผู้ดูแลจัดการบริหารด้านผู้รับบริจาค โดยปัจจุบันเรามีรถแช่เย็น 5 คัน และ รถบรรทุกธรรมดา 2 คัน และเจ้าหน้าที่ราว 13 ท่าน ซึ่งหมุนเวียนปฏิบัติงาน 7 วัน ต่อสัปดาห์ เพื่อรับและส่งต่ออาหาร ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ปัจจุบันยังไม่ได้รับการยอมรับว่า เป็นการดำเนินงานเพื่อสาธารณกุศล จึงยังไม่ผ่านเกณฑ์ เรื่องการเป็นมูลนิธิที่สามารถให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้บริจาคได้ อีกทั้ง ประชาชนทั่วไป ยังไม่ได้รับทราบถึงประโยชน์ของการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวในวงกว้าง ซึ่งท้ายที่สุดมีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับ 5 บาท ต่อมื้ออาหารเท่านั้น และจะมีต้นทุนต่ำลงเมื่อเราพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และด้วยวิธีการนี้จะทำให้เราช่วยผู้คนได้ ..."เพียงแค่นำสิ่งมีมากเกินพออยู่แล้ว มาแจกจ่ายให้กับคนที่มีโอกาสในสังคมน้อยกว่าเท่านั้น"


http://www.scholarsofsustenance.org
อีเมล์ : info@scholarsofsustenance.org ---- เบอร์โทรศัพท์ : 0626750004เรื่องราว
2 เดือนที่แล้ว

พวกเราคือใคร

ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราเริ่มต้นจากความคิดเล็กๆของชายคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง คุณโบ เอช โฮล์มกรีน (Mr. Bo H. Holmgreen) ผู้ก่อตั้งองค์กรของเราได้สังเกตเห็นพนักงานในโรงแรม 5 ดาวคนหนึ่งนำ อาหารที่เหลือจากถาดอาหารไปทิ้งลงถังขยะ เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวคนใดรับประทานอาหารเหล่านั้น ในขณะเดียวกันท่านได้ เห็นเด็กหญิงยากไร้คนหนึ่งกำลังขอทานเพื่อเอาเงินไปซื้ออาหารผ่านหน้าต่างในห้องพัก ท่านรู้สึกเสียดายอาหารที่ถูกทิ้งลงถัง ขยะอย่างมากจึงเข้าไปถามพนักงานโรงแรมว่า “ทำไมถึงทิ้งอาหารที่ยังสามารถกินได้เหล่านั้นลงถังขยะล่ะ” และคำตอบง่ายๆที่ ท่านได้รับจากพนักงานก็คือ “มันเหลือและเลยเวลาอาหารแล้ว เราก็แค่ทำความสะอาดโต๊ะอาหารเท่านั้น” และเหตุการณ์นี้เอง เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านมีปณิธานที่จะสร้างองค์กรแห่งหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้โลกอย่างจริงจริง 

ในปี 2012 มูลนิธิโบ โฮล์มกรีนถูกจัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และถูกเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิสโกลารส์ออฟซัสทีแนนซ์ในปี
2016 และเริ่มดำเนินการครั้งแรกในกรุงเทพฯ ในปี 2017 มูลนิธิสโกลารส์ออฟซัส ทีแนนซ์ได้จัดตั้งสาขาที่ 2 และ 3 ในบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย และ จ.ภูเก็ต ใน ประเทศไทยตามลำดับ มูลนิธิสโกลารส์ออฟซัสทีแนนซ์เป็นมูลนิธิที่ให้ความ ช่วยเหลือด้านอาหารที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนด้วยจิตวิญญาณ พวกเรานำ อาหารส่วนเกินที่ถูกทิ้งจำนวนมากมามอบให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนที่ห่างไกลเพื่อให้ พวกเขาสามารถบริโภคอาหารที่มีคุณภาพดีได้อย่างยั่งยืนก่อนอาหารเหล่านี้จะถูก นำไปทำลายและฝังกลบซึ่งก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม แม้ว่าการปฏิบัติงานของเราจะมีความยากลำบากมากแต่ก็ได้จุดประกายความหวังเล็กๆให้สังคมและผู้ยากไร้ในการ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพแก่ผู้ยากไร้ และการแก้ไขปัญหามลพิษจากอาหาร
ในท้ายที่สุดแล้ว พวกเรามีความเชื่อว่า การดำเนินงานของมูลนิธิเอสโอเอส จะสร้างผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนใน เชิงวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมในแง่บวกอย่างกว้างขวางสำหรับการเข้าถึงอาหารคุณภาพดี โดยไม่ได้จำกัดเพียงเฉพาะ ผลกระทบในเชิงพาณิชย์หรือการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโมเดลการผลิตอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งพวกเราเรียก ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยรวมนี้ว่า “การสร้างความเท่าเทียมทางอาหาร”
ในปัจจุบัน เรามีพนักงาน 20 คนซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบความปลอดภัยทางอาหาร และมี รถบรรทุกอาหารแบบแช่แข็งจำนวน 5 คันและแบบแห้งจำนวน 2 คัน ในจ.กรุงเทพฯและจ.ภูเก็ต พวกเราได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ บริจาคแบบรายบุคคลจำนวนมากกว่า 90 คนในโรงพยาบาล ร้านค้าปลีก และโรงงานผลิตอาหารที่บริจาคเงินและอาหารเพื่อ ช่วยเหลือผู้ยากไร้กว่า 120 คนในชุมชนต่างๆ อย่างไรก็ตามพวกเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการทดลองปฏิบัติการโดรนส่งอาหารใน พื้นที่ 17 ชุมชนที่ห่างไกลในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย แต่ถูกระงับไปในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา นอกจากนี้พวกเรายังสามารถ ขนส่งอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภคและมีสารอาหารครบถ้วนด้วยต้นทุนดำเนินการเฉลี่ยเพียงแค่ 5 บาท/มื้อเท่านั้น

พวกเราดำเนินการให้ความช่วยเหลือ/บริจาคแก่ใคร

มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ เป็นมูลนิธิที่เน้นรูปแบบการทำงานไปในเชิงปฏิบัติการ ในโครงการนี้จะเน้นปฏิบัติการ 2 รูปแบบในจังหวัดภูเก็ต คือ โครงการรักษ์อาหาร และ โครงการครัวรักษ์อาหาร โดยโครงการรักษ์อาหารจะเน้นไปที่การเข้ารับอาหารส่วนเกินคุณภาพดีไปส่งต่อให้กับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ และโครงการครัวรักษ์อาหารจะเน้นจัดกิจกรรมปรุงอาหารและกระจายอาหารปรุงสุกให้กับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งสองโครงการหนุนเสริมกันโดยมีจุดประสงค์ร่วมกัน คือ การสนับสนุนชุมชนที่ลำบากด้วยการนำอาหารไปบริจาค

ในปัจจุบันโครงการรักษ์อาหารและโครงการครัวรักษ์อาหารได้เข้าถึงชุมชนกว่า 42 ชุมชน ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับประชากรกว่า 2,956 คนเลยทีเดียว

เราจะนำเงินบริจาคไปช่วยเหลืออย่างไร

เงินทุนที่ได้รับมา SOS มีความตั้งใจที่จะนำมาใช้ดำเนินงานโครงการรักษ์อาหารและโครงการครัวรักษ์อาหารในภูเก็ต โดย SOS เชื่อว่ายังคงมีอาหารส่วนเกินจำนวนมากในห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยังคงถูกนำไปทิ้งอยู่ และการดำเนินระบบรองรับจะช่วยกระจายอาหารส่วนเกินเหล่านี้ให้เข้าถึงมือของชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ วิธีนี้จะสามารถช่วยเหลือคนได้ด้วยปริมาณอาหารที่มากขึ้น และรายจ่ายที่ต่ำลงได้
โดยสรุปแล้วด SOS จะใช้เงินในการดำเนินปฏิบัติการเดินรถรวบรวมอาหารส่วนเกิน 7 วันต่ออาทิตย์ อาหารส่วนมากจะถูกนำไปบริจาคในวันเดียวกัน และจะมีบางส่วนที่ถูกนำมาปรุงในครัวรักษ์อาหารเพื่อนำไปแจกให้กับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป

ความสำคัญของโครงการ

ปัจจุบันมีปริมาณอาหารอยู่ 1 ใน 3 ของอาหาร ที่ถูกผลิตขึ้นทุกวันนี้ถูกทิ้งไปอย่างเปล่า ประโยชน์ เพียงเพื่อประโยชน์สูงสุดทางการค้า และการบริการ ในประเทศไทยยังขาดการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับปริมาณ อาหารที่ล้นเกินนี้ นั่นเป็นสาเหตุที่มีขยะอาหาร (ที่คาดว่า) มากถึง 215,000 ตัน/ปี โดยเป็นสถิติ ขยะที่นับแค่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2018 เท่านั้นซึ่งถูกนำไปฝังกลบทั้งหมด ทั้งที่ จริงแล้ว อาหารที่ยังมีคุณภาพดีเหล่านี้หากมี การจัดระบบที่ดี มีการกระจายอาหารที่
ปลอดภัย จะสามารถนำอาหารจำนวนมากไปแจกจ่ายได้กว่า 9 ล้านมื้ออาหาร/เดือน เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเพียง พอที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมเมืองที่มีปัญหาด้านการเข้าถึงอาหารได้มิใช่น้อย ดังนั้นโครงการรักษ์อาหารจาก โรงแรม ร้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตจึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยดำเนินการทุกวัน และมีผู้รับบริจาคอาหารที่ หลากหลายทั้งรูปแบบ เพศ อายุ สถานะ เชื้อชาติ โดยในแต่ละวันมีการส่งต่ออาหารส่วนเกินจากทางโครงการมากกว่า 4,000 มื้อต่อวัน และช่วยให้หลายครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อีก 3-4 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะ ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการให้ช่วยเหลือสังคมได้มากยิ่งขึ้น ผ่านความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน

พวกเราขอขอบคุณ

เงินที่คุณสนับสนุนในโครงการนี้จะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ เพราะแรงขับเคลื่อนที่ได้รับจากคุณจะช่วยสร้างความตระหนักที่มีต่อคุณค่าของอาหารส่วนเกินที่มีต่อชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ แรงสนับสนุนของคุณจะช่วยให้คนจำนวนมากขึ้นเห็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากอาหารส่วนเกิน ช่วยสร้างความมั่นใจให้ร่วมกันนำอาหารส่วนเกินไปบริจาคมากขึ้น พวกเราหวังว่าแรงขับเคลื่อนจากการสนับสนุนของทุกคนจะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปในทางที่ดีขึ้น
อัพเดทเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563
1 เดือนที่แล้วWorld Food Day in Phuket

After making an amazing record and cooking 20,000 nutritious meals to one municipality last month, our SOS Phuket Team broke another record and cooked 75,000 nutritious meals at the World Food Day celebration. With more than a hundred volunteers across 6 different kitchen locations, these meals were served in many different vulnerable communities from three municipalities in Phuket. Such a massive community feeding aimed to address #FoodSecurity in the province.
This Rescue Kitchen Program in Phuket that was just launched last August has been #ServingHope and feeding many communities that are heavily affected by the decimation of the tourism industry.

The success of the Rescue Kitchen Program was made possible by many community volunteers who cooked and prepared the meals all day, our partners from DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort who opened their kitchen and let their staff cook also, assistance from the local government, and the coverage of local media to spread the news about the World Food Day.
อัพเดทเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
2 เดือนที่แล้วพวกเราร่วมกับ DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort เปิดตัวครัวรักษ์อาหารแห่งที่สองในเกาะภูเก็ตผ่านการให้ใช้สถานที่ครัวโรงแรมในการปรุงอาหารและนำไปส่งต่อให้ชุมชน โดยกิจกรรมเมื่อวานนำโดยคุณ Tim Tate และเชฟ ธนาวุธ พร้อมกับทีมอาสาชุมชน 13 คน ได้ทำซุปไก่ร้อนๆและไก่ผัดผักพร้อมข้าวสวยนและนำไปส่งต่อให้กับชุมชน ฉลอง ได้มากถึง 1,000 มื้อ หรือ เท่ากับอาหารปริมาณ 240 กก. ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะการตกงานเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้พวกเราได้ร่วมมือกับโรงแรมดับเบิ้ล ทรี ฮิลตัน ภูเก็ต ในการให้บริจาคอาหารส่วนเกินให้กับพวกเราเพื่อนำไปส่งต่อให้กับชุมชน แทนที่จะปล่อยให้อาหารดีมีคุณภาพเหล่านั้นถูกทิ้งลงในหลุมฝังกลบ ในช่วงวิกฤติแบบนี้แม้ว่าสภาพการทำงานของพวกเราจะเปลี่ยนไปแต่ความร่วมมือที่มีให้กันยังมีไม่เปลี่ยน ทางมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย ขอขอบคุณ โรงแรมดับเบิ้ลทรี ฮิลตัน ภูเก็ต ที่เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่นความช่วยเหลือไปพร้อมกับพวกเราที่ภูเก็ต ถ้าหากว่ามี โรงแรมหรือร้านอาหารใด สนใจที่จะร่วมทำงานกับพวกเราในการทำครัวรักษ์อาหารปรุงอาหารเพื่อชุมชน หรืออยากอาสาช่วยในการทำงานของพวกเรา สามารถติดต่อพวกเราได้เลย!

เว็บไซต์: Scholarsofsustenance.org

เบอร์โทร: 062-675-0004

อีเมลล์: info@scholarsofsustenance.org

---------------------------

Our amazing partnership from DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort has opened their kitchen to SOS yesterday and started helping us with our Rescue Kitchen Program. GM Tim Tate and Chef Thanavoot Srilardlao led a group of 13 volunteers from the hotel and cooked 1000 meals (240kgs) and were distributed to Chalong Community which has a lot of people who lost their jobs during this pandemic. They cooked chicken soup, fried chicken with vegetables, and rice.Double Tree Hilton Phuket has been our partner in Phuket, providing us their food surplus so they not only help eliminate food waste but also helping the community in need. They have also committed to continuing helping us with our Rescue Kitchen Program. Thank you for your continued support to SOS Phuket and to the people of the island!If any other hotel or restaurant would be willing to open their kitchen to SOS so we can cook for the community, or if your team would like to cook for the community, please contact us. We want to feed as many communities in need of nutritious food during this time.

Website: https://www.scholarsofsustenance.org/feeding2020thailand

Phone: 062-675-0004

Email: info@scholarsofsustenance.org

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
515 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
All the best to SOS Phuket! Thank you for all of your work!!

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
28,800 THB
8BT

9 การบริจาค
3 อาทิตย์ที่แล้ว
7,082 THB
Jirawan Saksung
1 เดือนที่แล้ว
500 THB
Morgane
1 เดือนที่แล้ว
1,050 THB
Jamie Raftery
Thank you for all your great work
1 เดือนที่แล้ว
28,800 THB
8BT
1 เดือนที่แล้ว
1,500 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
1 เดือนที่แล้ว
51 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
2 เดือนที่แล้ว
500 THB
jayne
2 เดือนที่แล้ว
60 THB
dolruedee
2 เดือนที่แล้ว
515 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
All the best to SOS Phuket! Thank you for all of your work!!ร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ