แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนผ่านพระพุทธศาสนา

1405

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563เรื่องราว
41 เดือนที่แล้ว

โครงการ       กระจายรายได้สู่ชุมชนต่างจังหวัดอย่างยั่งยืนผ่านพระพุทธศาสนา

จากการเติบโตมาทั้งในต่างจังหวัดและเมืองหลวง มีโอกาสได้เห็นความหลากหลายในการดำรงชีวิต ความยาก ง่าย ดิ้นรนต่อการใช้ชีวิตในเมืองหลวง ความดีใจกระโดดโลดเต้นเมื่อถึงวันหยุดยาว จะได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างจังหวัด อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ถึงแม้จะเป็นเวลาเพียงไม่กี่วัน สิ่่งเหล่านี้ทำให้เกิดความคิดว่าถ้าเราสามารถสร้างอาชีพที่มีรายได้พอสมควร เพื่อที่สมาชิกในครอบครัวจะได้ใช้เวลาร่วมกันที่บ้านเเกิด ไม่ต้องมีใครจากบ้านเกิด ห่างไกลครอบครัวมาดิ้นรนในเมืองใหญ่  มีชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสุขอย่างแท้จริง จึงอยากใช้โอกาสนี้สร้างหนทางการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะต่างจังหวัดอย่างแท้จริงและยั่งยืนผ่านพระพุทธศาสนา 

หลักการ        ส่งต่อรายได้ผ่านช่องทางการทำร้านสังฆทานออนไลน์ เลือกใช้สินค้าจากชุมชนเท่านั้น โดยสินค้าที่จะนำมาจัดชุดสังฆทานจะเป็นสินค้าที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่ามีคุณภาพ ราคาสมเหตุผล และเราจะทำการหมุนเวียนสินค้าไปเรื่อยๆ ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ที่ใดที่หนึ่ง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและพัฒนาสินค้าอย่างแท้จริง ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังมีส่วนในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาจากการเลือกสินค้ามีคุณภาพถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ใช้ได้จริง 

เพราะเราเชื่อว่ารากฐานชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากพื้นฐานครอบครัวที่ดี มั่นคง อบอุ่น 

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้โครงการนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กระจายความเจริญไปยังท้องถิ่นที่ต้องการอย่างแท้จริง 

กราบขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการเยี่ยมชมและสนับสนุน ขอความสุข ความเจริญ

จงมีแด่ทุกๆ ท่านค่ะ

สำหรับทุกการสนับสนุน ทางเราจะขอส่งมองของที่ระลึกให้เมื่อโครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

==============================================================

Project           Sustainable provincial community well-being through Buddhism

                       “Sungkathan” online delivery, the offering over offering”

Grew up both provinces and the capital, I have the opportunity to see the diversity of life, the difficulties of life in big cities. The joy leaped at the long weekend, beat heavy traffic to visit family in the provinces, spend quality times with family, even if it's only a few days.

These things give rise to the idea that if we can build a career with a reasonable and sustainable income in those rural area.  So that family members can stay together at home.  No one has to leave the family to struggle in a big city.  Therefore, I would like to use this opportunity to create a way to distribute income to the local area, especially up country provinces, truly and sustainably through Buddhism.

 

Concept       Bringing more income to the rural communities upcountry through “Sungkathan” Project (offerings to the Buddhist monks)

 

Sungkathan is one of Buddhist activity by give the offering dedicated to the monks.

The items giving mainly related to daily life such as soap, toothpaste, toothbrush, sandal, razor, candle etc.  Buddhist in Thailand do Sungkathan on important occasion such as birthday, relatives pass away, or even when they feel depressed, facing difficult time in life or do it as a family activity.

 

Sungkathan is the common and easiest activity to do at any temple.  People normally go to market or supermarket get the items, then to the temple.  The more convenient way is to get ready made set that always in a yellow bucket can be found at any market or supermarket as well. 

 

However, those readymade set often put items doesn’t really benefit or useless for the monks, or expired.   Therefore, this project come up hopefully we can really bring the benefit to both rural communities and the Buddhist monks.

 

Our Sungkathan aimed to be minimal trash at most possible.  We don’t want to bring more trash and task to the temple.  The aim is our products must be environment friendly.

 

Our Sungkathan aimed to used ONLY products from OTOP projects.  We aimed to directly support local products from rural communities & villagers.  We aimed to bring more income to those people.

(Please see more information about OTOP at end of the page)

 

We will be using products from different sources, and keep them rotating.  Not limited to just few places, in order to achieve rotation and product development.

 

In the meantime, we also play a part in nurturing Buddhism by choosing quality products according to Buddhism principles.

 

We believe foundation of a good life begins with a solid family foundation.

You can be a part of helping bring this project to life. Create a sustainable income distribution to the local area. Spread the prosperity to the real local needs.

 

Thank you all for your visit and support, I wish you happiness and prosperity to all of you.

For all support, we will send you a souvenir when this project has started.

==============================================================

What is OTOP?

OTOP stands for ‘One Tambon (meaning sub-district) One Product’. It is a local entrepreneurship stimulus program which aims to support the unique locally made and marketed products of each Thai tambon all over Thailand.

 

OTOP drew its inspiration from Japan's successful One Village One Product (OVOP) program, and encourages village communities to improve local product quality and marketing. It selects one superior product from each tambon to receive formal branding as a "starred OTOP product", and provides a local and international stage for the promotion of these products.

 

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
0 การบริจาคร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ