แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

Help Wech Rental

1405

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564
For .........เรื่องราว
31 เดือนที่แล้ว

Hello everyone, please help Wech with any financial support to keep our camp open. COVID is still restricting visitors and we are trying best to pay rent and staff. Thank you from Wech and hope to see you in Samui next year 

Bonjour à tous, veuillez aider Wech avec tout soutien financier pour maintenir notre camp ouvert. COVID limite toujours les visiteurs et nous faisons de notre mieux pour payer le loyer et le personnel. Merci de Wech et j'espère vous voir à Samui l'année prochaine

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
5,000 THB
Darren fox

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
15,000 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม

4 การบริจาค
31 เดือนที่แล้ว
8,000 THB
Nina & Olivier
31 เดือนที่แล้ว
15,000 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
31 เดือนที่แล้ว
1,093 THB
Leo
31 เดือนที่แล้ว
5,000 THB
Darren foxร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ