แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

ชุมชน ลดอคติ สู้โควิด-19

1405

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2563ข้อมูลมูลนิธิ

มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (Institute of HIV Research and Innovation (IHRI)
มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี มีเป้าหมายในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาเอชไอวีและประเด็นสุขภาพเร่งด่วนอื่นๆ โดยทำการศึกษาวิจัยและนำนวัตกรรมจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการด้านสุขภาพ นำข้อมูลเชิงประจักษ์ไปขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นและบริการทางสุขภาพที่เท่าเทียม


https://www.prevention-trcarc.org/
อีเมล์ : marisa.s@ihri.org ---- เบอร์โทรศัพท์ : 022530996เรื่องราว
48 เดือนที่แล้ว

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มากกว่า 3,000 คน รักษาหายแล้ว มากกว่า 2,900 คน อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วจำนวนไม่น้อยโดนตั้งแง่ กีดกันจากสังคม ไม่ได้รับการยอมรับให้กลับเข้าไปใช้ชีวิตตามปกติ ชุมชนบางแห่งเกิดการขับไล่ออกจากสถานพยาบาลและพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่อาจติดเชื้อโควิด-19 และผู้มีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อโควิด-19 รวมไปถึงครอบครัวและคนรอบข้างผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกิดความกังวลและหวาดกลัวต่อการถูกกีดกันและรังเกียจจากสังคม ทำให้ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่กล้าไปตรวจเพื่อหาเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไปสู่บุคคลอื่นๆในสังคมและบุคคลากรทางการแพทย์

แม้ว่าขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่การผ่อนปรนมาตรการต่างๆของรัฐบาลอาจจะมีผลทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันของคนในสังคม ดังนั้นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นสิ่งจำเป็น ผู้ติดเชื้อโควิด-19ควรที่จะกล้าบอกผลของตนเองเพื่อให้คนรอบข้างได้ทำการเฝ้าระวัง ขณะเดียวกันผู้ที่อาจติดเชื้อโควิด-19และผู้มีความเสี่ยงว่าจะติดโควิต-19 ควรที่จะกล้ารับการตรวจหาเชื้อโดยไม่รู้สึกกังวลหรือหวาดกลัวต่อปฎิกิริยาของคนในสังคม ซึ่งการทำความเข้าใจ เพื่อลดอคติของคนในชุมชนและสังคมจะเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดในระยะถัดไป

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอคติทางสังคมต่อผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการดูแลป้องกันตนเองและการเฝ้าระวังอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงการทำให้ผู้อาจติดเชื้อโควิด-19 หรือมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ไม่หวาดกลัวต่อการเปิดเผยข้อมูล ลดความหวาดระแวงและหวาดกลัวของผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ในการกลับสู่ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองหลังจากกลับเข้าสู่ชุมชนอย่างถูกต้อง

 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.พัฒนาสื่อสาธารณะ ศึกษาทำความเข้าใจถึงความกังวลและปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงในการอยู่ร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อ ผู้อาจติดเชื้อ รวมถึงครอบครัวและคนใกล้ชิดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนนำมาพัฒนาสื่อสาธารณะ เพื่อลดช่องว่างในเรื่องความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 และเพิ่มความเข้าใจให้กับบุคคลทั่วไปและชุมชนที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น

2. เตรียมความพร้อมของชุมชนต้นแบบ สร้างแนวทางเตรียมความพร้อมของผู้ติดเชื้อ ผู้ที่อาจติดเชื้อ และชุมชน ในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากการความไม่เข้าใจ การตั้งแง่ รังเกียจและกีดกัน และนำเสนอมุมมองทางด้านมนุษยธรรมผ่านแคมเปญออนไลน์สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

3. ขยายผล นำความรู้ที่ได้ไปขยายเพื่อใช้ในการให้ความรู้กับพื้นที่อื่นๆต่อไป

สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ทาง https://www.prevention-trcarc.org/

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
100,000 THB
พร้อมพรรณ ตั้งพัฒน์...

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
100,000 THB
พร้อมพรรณ ตั้งพัฒน์เจริญ

13 การบริจาค
48 เดือนที่แล้ว
500 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
48 เดือนที่แล้ว
3,500 THB
Pasri Assakul
48 เดือนที่แล้ว
2,500 THB
ชาลินี กิติยากร ณ อ...
ขอมีส่วนร่วมเล็กๆในการทำเพื่อสังคมครั้งนี้ค่ะ
48 เดือนที่แล้ว
10,000 THB
Pornsiri Isaravattana
48 เดือนที่แล้ว
500 THB
รจนาพร บุญขันธ์...
ขอให้โครงการสำเร็จด้วยดี ขอขอบคุณทีมผู้ร่วมโครงการที่ทุ่มเทเพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ค่ะ
48 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
48 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
48 เดือนที่แล้ว
3,000 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
48 เดือนที่แล้ว
500 THB
รจนาพร บุญขันธ์...
48 เดือนที่แล้ว
500 THB
ยุภาวดี ชวนะรักษ์...
...
1
2
...ร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ