แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

ช่วยเหลือหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงและช้างของพวกเขา

1405
71,558 THB
ระดมทุนจาก 41 คน ใน 1560 วัน
ร่วมบริจาค
แชร์บน Facebook
ยืนยันตัวตนด้วย

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2563ข้อมูลมูลนิธิ

HELPING HANDS CHIANG MAI
We know that this is a difficult period for many, which is why I would like to be able to help people who receive no outside help: ELEPHANT AT HOME There are families, even villages that resist the call of urban life by staying in the mountains. In Thailand, most of the time; these are the Karens. These tribes have lived with elephants for centuries respecting them: I can assure you that no elephant is torn from the wild; all were born in the village, and there are very strong links between humans and this parchider. Since the stroke of Corona in China, the village has had very few means of existence because the tourists have deserted Thailand: The dry season is very marked, feeding the elephants requires a lot of effort because they have to buy fruit, sugar cane: These populations live in more than modest conditions. If they do not receive help, they will be forced to separate from their 3 elephants which thanks to them so far have been able to live in freedom in their natural environment; while being fed and cared for. I am a volonteer at Helping Hands foundation in Chiang Ma for4 years i, I have known this camp for years, I know these people, I also make this fund raising at the request of many people who know ELEPHANT AT HOME: Thank you for them, and thank you for the elephants.


http://helpinghandschiangmai.org/
อีเมล์ : nathalie.cajetta@gmail.com ---- เบอร์โทรศัพท์ : 0648355058

การบริจาค 500 บาทขึ้นไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เรื่องราว
52 เดือนที่แล้ว

Nous savons que cette période est difficile pour beaucoup c'est pourquoi j'aimerais pouvoir aider les personnes qui ne reçoivent aucune aide extérieure: Il existe des familles, voir des villages qui résistent à l'appel de la vie urbaine en restant dans les montagnes. En Thailande, la plupart du temps; ce sont les Karens. Ces tribus vivent avec les éléphants depuis des siècles en les respectant: Je peux vous assurer qu'aucun éléphant est arraché de la vie sauvage; tous sont nés dans le village, et il existe des liens tres forts entre l'humain et ce parchiderme. Depuis l'apparition du Corona en Chine , le village a eu trés peu de moyens d'existence car les touristes ont déserté la Thailande: La saison séche est trés marquée, nourrir les éléphants necessite beaucoup d'efforts car ils sont obligés d'acheter des fruits, de la canne à sucre: Ces populations vivent dans des conditons plus que modestes. S'ils ne reçoivent pas d'aide, ils vont être obligés de se séparer de leurs 3 éléphants qui grace à eux jusqu'à présent ont pu vivre en liberté dans leur milieu naturel; tout en étant nourris et soignés. Je fais partie de Helping Hands, je connais ce camp depuis des années, je connais ces personnes, je fais cette cagnotte aussi à la demande de beaucoup de personnes qui connaissent ELEPHANT AT HOME: Merci pour eux, et merci pour les éléphants; L'argent sera créditée directement sur le compte de ELEPHANT AT HOME
อัพเดทเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563
51 เดือนที่แล้วThe village closed completely in order to fight the cov 19.

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
2,217 THB
Marie-Pierre Chassain
Sending all my love and courage to all of you

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
4,000 THB
Mark P
Had a great visit July 2018 and want to help. Best Wishes.

41 การบริจาค
1 เดือนที่แล้ว
1,622 THB
Irma Rosenblatt
A wonderful experience. I can see that the elephants are well loved and cared for. The caregivers are gentle and kind.
1 เดือนที่แล้ว
1,800 THB
Shelly-Ann Bryan Ko...
This sanctuary and the experience of being with the elephants was so awesome. Thank you Onedee and team. Continue to do great things!
5 เดือนที่แล้ว
2,240 THB
Paulina Stankiewicz
Thank you for giving us such a special experience! Good luck with everything - sending hugs from London xx
5 เดือนที่แล้ว
1,800 THB
Ania
Thank you for a very special experience with your people and the elephants. You are all so kind and beautiful people. I will be recommending a visit to anyone I know who goes to Chiang Mai!
39 เดือนที่แล้ว
432 THB
Amanda Goe
Sending love!
47 เดือนที่แล้ว
2,112 THB
Alicia
Happy Birthday! For you, your family and elephants. Because of the great stay we had last year at your home, with your family. For your greatful and big heart. Best wishes for all of you!
51 เดือนที่แล้ว
400 THB
Rowan Armes
Fond memories of our time with you. We really hope you can keep the elephants with you during this challenging time.
51 เดือนที่แล้ว
650 THB
Liezl Van Riper
51 เดือนที่แล้ว
3,459 THB
Andreas Koll
Hello Onedee, many Greetings from Germany. Andreas Angela and Mae Jutta. Want to send 3500 Bhat.
Chok dee Krab
51 เดือนที่แล้ว
1,500 THB
Pinsuda Alexander
Please take care of the elephants, their caretakers, and *protect the forests* without burning any areas!
...
1
2
3
4
5
...ร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ