แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

Revitalizing Local Areas with an “All-Town Hotel” for a Deep Cultural Experience in an Ordinary Lifestyle

1405

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2561เรื่องราว
64 เดือนที่แล้ว

Revitalizing Local Areas with an “All-Town Hotel” for a Deep Cultural Experience in an Ordinary Lifestyle.

SEKAI HOTEL doesn’t force its brand, accommodation facilities, stores, and activities to fit in one big building, but rather focuses on reusing old buildings scattered about the town (in other words, a cloud of accommodation facilities) so that we can develop the entire town as a large hotel. We call this way of thinking the “cloud hotel.”

To be more specific, we renovate old buildings into guest rooms. We collaborate and partner with local businesses such as bathhouses, restaurants, and other facilities for various activities so that we provide our guests with a reason to go around the town.

Fading Japanese Local Lifestyle

Japan is increasing its popularity as an international tourist destination with the help of easing visa requirements as well as the rising anime and manga fandom. The number of foreign visitors to Japan has increased by 3.4 times in the last 10 years from 8.4 million to 28.7 million people. The Japanese government is expecting 40 million visitors annually by the Tokyo Olympics in 2020.

Many urban areas in Japan are being redeveloped with the increase in the number of tourists. The quaint cafe where locals used to get together with their old time friends have turned into clean chain cafes, and bars that used to serve Japanese homemade dishes are being overtaken by cheap Japanese-style bars owned by major companies. The authentic Japanese lifestyle, which we call Ordinary Japan Culture is beginning to fade away due to urban development and redevelopment for tourism.

Shouldn’t the Value of Tourism is in the Ordinary Lifestyle?

In the midst of all of that, SEKAI HOTEL takes value in tourists being able to get a deep cultural experience in the authentic Japanese lifestyle. It might be more comfortable to go to familiar chain stores on overseas trips on your first time in a new country. However, we believe that the excitement and the essence of traveling abroad are in the memories you make at traditional and local stores trying to communicate in gestures and broken languages. Our aim is to establish a new tourism value in the ORDINARY and at the same time bring out the values of places far from urban areas that are yet to be discovered.

A New Base Opened at a Shopping Street in Fuse, Osaka

SEKAI HOTEL opened its second location, SEKAI HOTEL Fuse, this September at a shopping street in Fuse, Osaka.

A shopping street is a street lined with many stores.  Japan saw an increase in the number of shopping street about 50 years ago. They serve as the face of the town,” conducting business at one of the best locations in the area. They also take a central role in invigorating the local community by holding festivals, contributing to the people as a place for building a community.

The Fuse shopping street, extending to the south and north of the station is about 50 years old, lined with fruit and vegetable stores, octopus ball stores, stores that serve freshly fried croquettes, and butchers. Despite some stores reaching over 100 years old, more stores are closing just as they are in other shopping streets due to the declining birthrate and the lack of people who are willing to take over the business. SEKAI HOTEL Fuse focuses on the Fuse shopping street and the traditional Japanese lifestyle that stems from there. By including the tour of the shopping street into the accommodation allows guests to get a local experience of the town.

Fuse is easily accessible—a single bus ride from the Kansai International Airport and a single train ride to famous sightseeing spots such as USJ, Dotonbori, and Nara.

Our guests come to Japan from afar. We also want them to be able to go to sightseeing spots.

These are the rewards for helping us realize and experience our vision, in other words, funding our project.

A. Vision Supporter  SEKAI PASS for one trip【600THB~】

Recommended for those who have already decided on their trip. You can receive benefits at stores in the Fuse shopping district using the unique, SEKAI PASS.  Experience the local life at Fuse, Osaka.

B. Local Experience Tour Plan【4,000THB~】(Up to 6 people/Does not cover expenses for food or drinks)

Our staff will give you a two-hour tour of Fuse, showing places you could go to eat. You will also get a free photo.  No need to worry about not being able to speak Japanese. Combine it with your accommodation plan.

C. SEKAI HOTEL Accommodation Plan【10,500THB~】(Up to 6 people/1 Night 2 Days)

Same as Plan A, recommended for those who have already decided on their trip. Use two days of your trip

to experience the local life at Fuse, Osaka.

D. SEKAI HOTEL Accommodation Plan【28,000THB~】(Up to 6 people/3 Night 4 Days)

We will introduce you to hidden stores in Fuse for you to get the local experience. From classic food to unique bars. You can enjoy with your SEKAI PASS.

E. Accommodation Plan with Factory Tour【35,800THB~】(Up to 6 people/3 Night 4 Days)

Higashi Osaka City where SEKAI HOTEL Fuse is located is a world-renowned town factory. This includes a three-day accommodation and a tour of a factory that manufactures furniture that we use at our hotel. If you find anything you like at the factory, you can buy it right there and then.

F. Long Term Stay + Factory Tour【67,800THB~】(Up to 6 people/6 Night 7 Days)

In addition to the factory tour, you will have enough time to take a trip to other areas in Osaka or to Kyoto where traditional townscapes still remain. The front desk staff will give you detailed information on how to get to each place.

G. Long Term Stay + Deluxe Plan【88,000THB~】(Airport Pick-Up + 3-Day Tour Guide

A luxury plan that comes with an accommodation, SEKAI PASS) (for enjoying local areas in Fuse), tour of a local factory, shuttle from the airport to the hotel, three-day tour guide for the Osaka-Kyoto area, and SEKAI HOTEL items (including T-shirts and jackets). Enjoy traveling with your family or friends using SEKAI HOTEL.

Closing Remarks

There are many luxury hotels that have large beds or serve delicious meals. However, there arent many hotels that allow you to get a local experience unique to that town.

The locals there are living their everyday lives, but for people from outside, its a special experience in their travels. Involving the entire town in welcoming the travelers also invigorates the community there.

We will be waiting for you.
อัพเดทเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
64 เดือนที่แล้ว

>>

We believe that the excitement and the essence of traveling abroad are in the memories you make at traditional and local stores trying to communicate in gestures and broken languages. 
อัพเดทเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
64 เดือนที่แล้ว>>

We believe that the excitement and the essence of traveling abroad are in the memories you make at traditional and local stores trying to communicate in gestures and broken languages. 

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
2 การบริจาค
64 เดือนที่แล้ว
600 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
64 เดือนที่แล้ว
5,151 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...ร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ