แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

Coordination assistance for Ukraine

1

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565เรื่องราว
12 เดือนที่แล้ว

ได้โปรดบริจาคเงินช่วยเหลือผมเพื่อเป็นค่าเดินทางไปส่งจดหมายเพื่อช่วยเหลือชาวยูเครนที่ประสบภัยสงคราม

โดยผมจะเสนอให้มีการปฏิรูป Unsc เงินที่บริจาคผมจะนำไปใช้จ่ายระหว่างเดินทางด้วย

ปฏิรูป UNSC ปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคง
แก้ไขปัญหาสงครามรัสเซีย ยูเครน

แผนของผมคือให้ทุกประเทศเข้าเป็นสมาชิก UNSC
เมื่อประเทศใดเป็นสมาชิก UNSC แล้วก็ให้แบ่งกองทัพในประเทศเป็นกองทัพของ UNSC สามารถปกป้องดินแดนจากการรุกรานได้
ประเทศสมาชิกสามารถยกทัพช่วยเหลือกันได้อย่างชอบธรรม
UNSC ไม่รุกรานอธิปไตยชาติใด

แผนแก้ไขปัญหาคือให้รัสเซียคืนดินแดนให้กับยูเครนและถอนทัพ หากเจรจาไม่สำเร็จก็ให้ส่งกองทัพเข้าช่วยเหลือยูเครน

 หากปฏิรูป UNSC สำเร็จโลกจะปลอดภัยจากสงครามรุกรานในอนาคต
 ใต้หวันจะปลอดภัย

กฏบัตรเกี่ยวกับ Unsc/ บัญญัติลงในกฏหมายประเทศต่างๆด้วย 

1.ทุกประเทศสามารถเป็นสมาชิก Unsc

2.สัตย์ปฏิญาณ
สมาชิก Unsc จะให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะเคารพอธิปไตยของทุกประเทศที่คล้ายคลึงกับการเคารพสิทธิในร่างกายและชีวิตมนุษย์ และจะเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันจะไม่บีบบังคับกัน จะไม่ละเมิดสิทธิกันด้วยการกระทำและวาจา และจะเห็นแก่ความเป็นภราดรภาพมนุษย์และชีวิตของประชาชนทุกชาติ

3. เมื่อเป็นสมาชิก Unsc แล้วจัดให้มีการแบ่งกำลังกองทัพในประเทศ ผู้บัญชาการกองทัพ Unsc ของประเทศมาจากการแต่งตั้งโดยผู้นำประเทศหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม
4.หากสมาชิกประเทศใดถูกโจมตีอาจเสนอต่อที่ประชุมสภา Unsc ให้แต่ละประเทศส่งแคนดิเดตผู้บัญชาการสูงสุดมา 1 คน แคนดิเดตอาจมาจากการแต่งตั้งโดยผู้นำประเทศหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม เมื่อได้รายชื่อครบทุกประเทศแล้วให้สภาผู้แทนราษฎรของทุกประเทศรวมกันลงคะแนนเลือกผู้บัญชาการสูงสุดเพื่อรับหน้าที่
5.Unsc จะมีผู้บัญชาการสูงสุดในยามสงครามเท่านั้นซึ่งดำรงตำแหน่งชั่วคราว

6.ความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ประเทศต่างๆให้ความร่วมมือและผ่านกฏหมายให้ทนาบสิทธิมนุษย์ชนสามารถดำเนินการทางกฏหมายเพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่ทารุณประชาชนได้

7.หากในประเทศใดที่ขาดความร่วมมือ และไม่ได้เป็นสมาชิก Unsc และมีการเฆ่นฆ่าคนมากมาย ให้เจรจาสันติภาพ ส่งความช่วยเหลือ และรอการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

8.หากคู่ประเทศทำสงครามกัน ให้เจรจาหาทางออกอย่างสันติ เชิญชวนประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นสมาชิก Unsc เพิ่อเป็นโล่ป้องกันสงคราม

แต่ผมขอนำเสนอให้เจรจากับทางรัสเซียให้คืนดินแดนและถอนทัพด้วยนะครับ

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
0 การบริจาคร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ