แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

รถโรงเรียนคันใหม่เพื่อดูแลเด็กๆ บ้านเบธาเนีย

1405
15,206 THB / 620,000 THB
ระดมทุนจาก 10 คน ใน 2062 วัน
ร่วมบริจาค
แชร์บน Facebook
ยืนยันตัวตนด้วย

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561ข้อมูลมูลนิธิ

Bethany Home for Children and Youth
สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนบ้านเบธาเนีย สถานสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบ้านเบธาเนีย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีประวัติยาวนานถึง 43 ปี ก่อตั้ง โดยครอบครัวมิชชันนารีชาวฟินแลนด์ เริ่มต้นด้วยการอุปการะเด็ก 3 คน และเติบใหญ่เป็นบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่น เติมเต็มอนาคตของเด็กกว่า 300 ชีวิตที่เคยพักพิงที่นี่ ในปัจจุบันสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนบ้านเบธาเนียอยู่ภายใต้การดูแล ของมูลนิธิสานสัมพันธ์ ( NEXUS FOUNDATION) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งกับ กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนครอบครัวและ ชุมชนอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานหลักการของศีลธรรมและจริยธรรมคริสเตียน สามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/BethanyHome.NexusFoundation/ *สำหรับภาษาไทย e-Mail: narongtun@nexusfellowship.com Phone: 098-659-1020 *สำหรับภาษาอังกฤษ e-Mail : silver1652@gmail.com Phone: 0985860821


https://web.facebook.com/BethanyHome.NexusFoundation/
อีเมล์ : silver1652@gmail.com ---- เบอร์โทรศัพท์ : 0985860821

การบริจาค 500 บาทขึ้นไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เรื่องราว
68 เดือนที่แล้ว

สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนบ้านเบธาเนีย ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสานสัมพันธ์
(NEXUS FOUNDATION) มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือและที่พักพิงแก่เด็กและเยาวชน

ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ทั้งด้านสุขอนามัย การขาด
โอกาสทางการศึกษา การถูกละเลยทอดทิ้ง และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม


นอกเหนือจากการดูแลความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ แล้ว บ้านเบธาเนียยังได้ส่งเสริมให้
เด็กๆ ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัด ศักยภาพ และความ
สามารถของแต่ละคน โดยที่เด็กทุกคนควรได้รับความสะดวกในการเดินทางไป-กลับ
โรงเรียนในแต่ละวันด้วย แต่ในปัจจุบันพบว่าสภาพรถรับ-ส่งเด็กถูกใช้งานมากว่า
10 ปี ผ่านการซ่อมแซมมาหลายครั้ง อีกทั้งขนาดรถไม่สามารถรองรับจำนวนเด็กที่
เพิ่มขึ้นมาได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของเด็กๆ ทางบ้านเบธาเนียจึงได้จัดตั้ง
โครงการ “รถโรงเรียนคันใหม่” ขึ้น เพื่อดูแลเด็กๆ บ้านเบธาเนียทุกคนให้เดินทางไป
โรงเรียนอย่างมีความสุข และกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน


ความตั้งใจที่จะมีส่วนช่วยเหลือในโครงการนี้ ทั้งในภาพส่วนตัวหรือกลุ่มองค์กร
ก็ตาม จะช่วยให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและ

เยาวชนบ้านเบธาเนียเป็นอย่างมาก ทางบ้านเบธาเนียจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ยินดีช่วยเหลือและสนับสนุนในโครงการนี้

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
2,000 THB
Saran Leelahakrieng...

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
5,000 THB
อินดี้ เวเคชั่น

10 การบริจาค
67 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
68 เดือนที่แล้ว
5,000 THB
อินดี้ เวเคชั่น...
68 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
Saranpas Thiensuparat
68 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
am_mimie
68 เดือนที่แล้ว
150 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
68 เดือนที่แล้ว
500 THB
ไอริณ ศรีภิรมย์...
68 เดือนที่แล้ว
500 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
68 เดือนที่แล้ว
3,056 THB
Wit Maschamasdol
68 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
Pe Suwansakornkul
68 เดือนที่แล้ว
2,000 THB
Saran Leelahakrieng...ร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ