แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

รถโรงเรียนคันใหม่เพื่อดูแลเด็กๆ บ้านเบธาเนีย

1
15,206 THB / 620,000 THB
ระดมทุนจาก 10 คน ใน 297 วัน
ร่วมบริจาค
แชร์บน Facebook
ยืนยันตัวตนด้วย

0
แชร์
0
แชร์
สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561ข้อมูลมูลนิธิ

Bethany Home for Children and Youth
สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนบ้านเบธาเนีย สถานสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบ้านเบธาเนีย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีประวัติยาวนานถึง 43 ปี ก่อตั้ง โดยครอบครัวมิชชันนารีชาวฟินแลนด์ เริ่มต้นด้วยการอุปการะเด็ก 3 คน และเติบใหญ่เป็นบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่น เติมเต็มอนาคตของเด็กกว่า 300 ชีวิตที่เคยพักพิงที่นี่ ในปัจจุบันสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนบ้านเบธาเนียอยู่ภายใต้การดูแล ของมูลนิธิสานสัมพันธ์ ( NEXUS FOUNDATION) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งกับ กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนครอบครัวและ ชุมชนอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานหลักการของศีลธรรมและจริยธรรมคริสเตียน สามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/BethanyHome.NexusFoundation/ *สำหรับภาษาไทย e-Mail: narongtun@nexusfellowship.com Phone: 098-659-1020 *สำหรับภาษาอังกฤษ e-Mail : silver1652@gmail.com Phone: 0985860821


https://web.facebook.com/BethanyHome.NexusFoundation/
อีเมล์ : silver1652@gmail.com ---- เบอร์โทรศัพท์ : 0985860821

การบริจาค 500 บาทขึ้นไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เรื่องราว
9 เดือนที่แล้ว

สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนบ้านเบธาเนีย ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสานสัมพันธ์
(NEXUS FOUNDATION) มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือและที่พักพิงแก่เด็กและเยาวชน

ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ทั้งด้านสุขอนามัย การขาด
โอกาสทางการศึกษา การถูกละเลยทอดทิ้ง และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม


นอกเหนือจากการดูแลความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ แล้ว บ้านเบธาเนียยังได้ส่งเสริมให้
เด็กๆ ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัด ศักยภาพ และความ
สามารถของแต่ละคน โดยที่เด็กทุกคนควรได้รับความสะดวกในการเดินทางไป-กลับ
โรงเรียนในแต่ละวันด้วย แต่ในปัจจุบันพบว่าสภาพรถรับ-ส่งเด็กถูกใช้งานมากว่า
10 ปี ผ่านการซ่อมแซมมาหลายครั้ง อีกทั้งขนาดรถไม่สามารถรองรับจำนวนเด็กที่
เพิ่มขึ้นมาได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของเด็กๆ ทางบ้านเบธาเนียจึงได้จัดตั้ง
โครงการ “รถโรงเรียนคันใหม่” ขึ้น เพื่อดูแลเด็กๆ บ้านเบธาเนียทุกคนให้เดินทางไป
โรงเรียนอย่างมีความสุข และกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน


ความตั้งใจที่จะมีส่วนช่วยเหลือในโครงการนี้ ทั้งในภาพส่วนตัวหรือกลุ่มองค์กร
ก็ตาม จะช่วยให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและ

เยาวชนบ้านเบธาเนียเป็นอย่างมาก ทางบ้านเบธาเนียจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ยินดีช่วยเหลือและสนับสนุนในโครงการนี้

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
2,000 THB
Saran Leelahakrieng...

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
5,000 THB
อินดี้ เวเคชั่น

10 การบริจาค
8 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
9 เดือนที่แล้ว
5,000 THB
อินดี้ เวเคชั่น...
9 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
Saranpas Thiensuparat
9 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
am_mimie
9 เดือนที่แล้ว
150 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
9 เดือนที่แล้ว
500 THB
ไอริณ ศรีภิรมย์...
9 เดือนที่แล้ว
500 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
9 เดือนที่แล้ว
3,056 THB
Wit Maschamasdol
9 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
Pe Suwansakornkul
9 เดือนที่แล้ว
2,000 THB
Saran Leelahakrieng...ร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ