แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

ทำการกุศลที่ให้ผลอย่างยั่งยืน: การบริจาคของคุณเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

1405
10,620 THB / 100,000 THB
ระดมทุนจาก 4 คน ใน 2456 วัน
ร่วมบริจาค
แชร์บน Facebook
ยืนยันตัวตนด้วย

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 06 กันยายน 2560ข้อมูลมูลนิธิ

Thai Child Development Foundation-TCDF
เมื่อปี พ.ศ.2547 มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ด้วยการจัดการด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเด็กพิการ เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ และเด็กที่เผชิญกับความยากลำบากในสังคม มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งอยู่ใน ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน เราทำงานร่วมกับคนในชุมชน เราคิดใหญ่และลงมือทำ เรายึดหลักการคิดและวางแผนตามหลักสากล แต่ลงมือปฏิบัติในระดับชุมชน (Think Global Act Local) เราทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน และสำหรับมูลนิธิฯเองด้วย โดยเราสามารถทำสิ่งที่แตกต่างและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กและเยาวชน ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ


http://thaichilddevelopment.org
อีเมล์ : tcdf.ecologic@gmail.com ---- เบอร์โทรศัพท์ : +66 (0)987057660

การบริจาค 500 บาทขึ้นไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เรื่องราว
81 เดือนที่แล้ว

มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน  สนับสนุนเด็กและเยาวชน เรามั่นใจว่าเราจัดการด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษาเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเฉพาะเจาะจง (Customized) กับเด็กแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียนรู้ ความพิการ รวมไปถึงเด็กด้อยโอกาส โดยในปี พ.ศ.2547 ที่ผ่านมานั้น เราได้ทำการฝึกฝนและอบรมคนในชุมชนอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและเยาวชน สำหรับการดูแลด้านการรักษาพยาบาลของเด็กแต่ละคนนั้น เราทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ครู หน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถของตัวเอง  ดำรงค์ชีวิตอย่างมีความสุข โดยการทำงานของมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น เราไม่จำเป็นต้องให้เด็กและเยาวชน จากบ้านมาเพื่ออยู่กับเรา เราขอกล่าววัตถุประสงค์ของเราอีกครั้งว่า เราต้องการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เติบโตอย่างเข้มแข็ง และวันหนึ่งพวกเขาจะดูแลพึ่งพาตัวเองและอยู่ในสังคมได้ 

TCDF (Thai Child Development Foundation) เป็นมูลนิธิเล็กๆ ที่มีโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ ตั้งอยู่ในบริเวณป่าที่หมู่บ้านปากทรง ใกล้กับจังหวัดระนอง  

ที่มูลนิธิ TCDF น้องคาเฟ่และเด็กพิเศษคนอื่นๆ ได้รับการดูแลด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษา โดยทุกๆ วันเราจัดรถโรงเรียนรับ-ส่งจากหมู่บ้านต่างๆ เพื่อพามาเรียนที่โรงเรียนกลางป่าของพวกเรา ซึ่งในแต่ละวันนั้น เด็กๆ จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ทักษะในการดำรงชีวิต กายภาพบำบัด การศึกษาขั้นพื้นฐานการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ

โปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ ของเรา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้เด็กเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้นก็สามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้  

 

แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านการแพทย์และการศึกษา ทว่ายังมีการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอสำหรับเด็กๆ ในกลุ่มที่พิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัด

 

กว่า 15 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิ TCDF สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเด็กพิเศษหลายร้อยคนและให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กๆ ทั่วไปหลายพันคน

 

อย่างไรก็ดี ในภาคเรียนต่อไปเราอาจไม่สามารถเปิดเรียนการสอนได้  น้องคาเฟ่และเพื่อนๆ คงต้องอยู่บ้านทั้งวัน

 

นอกเสียจากว่า พวกเราช่วยกันเพื่อให้โรงเรียนของ TCDF สามารถเปิดเรียนได้

พวกเราขอส่งสาส์นนี้ถึงพวกคุณ

คุณสามารถช่วยเหลือพวกเราได้ด้วยเงินบริจาคของคุณ

 

ที่ผ่านมานั้น คนในชุมชน ผู้ปกครองของเด็กๆ และทีมงาน TCDF ได้ลงทุนลงแรงไปกับการสร้างฟาร์มออร์แกนิคเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและเป็นสถานที่สำหรับการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน ในฟาร์มแห่งนี้ มีต้นไม้หลายรอยต้น มีโซนสำหรับเพาะเห็ด ฟาร์มผัก พ้นที่เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา นอกจากฟาร์มออร์แกนิคแล้ว มูลนิธิ TCDF ก็เปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพและรีสอร์ทริมน้ำเพื่อเป็นที่พักผ่อนสำหรับผู้มาเยี่ยมเยียน

 

โดยกำไรทั้งหมด เรานำไปเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินการสำหรับโรงเรียนกลางป่าของพวกเรา การที่เรามีกิจการร้านอาหารและรีสอร์ท แล้วนำกำไรมาสนับสนุนงานของพวกเรา เป็นการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับภารกิจของพวกเรา รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนโดยรอบ ไม่เพียงแต่ยั่งยืนเฉพาะเรื่องอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการมีทุนสนับสนุนที่ยั่งยืนสำหรับโรงเรียน อันหมายถึงการช่วยสร้างอนาคตให้กับเด็กๆ ของพวกเรา

การบริจาคเพียงครั้งเดียว อาจไม่สามารถเพียงพอต่อการดำเนินงานของเรา ซึ่งอาจหมายถึงการที่โรงเรียนของเราต้องปิดตัวลง

 

มูลนิธิ TCDF อยากขอความช่วยเหลือขอรับการบริจาคของคุณ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการได้ต่อไปอีก 3 ปี อันเป็นระยะเวลาที่เราคาดการณ์ว่า จะเป็นกระบวนการให้ชุมชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน เงินบริจาคของคุณ ณ ตอนนี้ ทำให้เราสามารถดูแลเด็กๆ ที่แสนพิเศษของพวกเรา

 

นอกจากนี้ คุณสามารถช่วยเหลือเราได้โดยการบอกต่อเรื่องราวของพวกเราให้กับคนที่คุณรู้จัก คนที่คุณคิดว่าเขามีใจอยากที่จะช่วยเหลือพวกเรา การช่วยเหลือไม่ว่ามากหรือน้อย ย่อมช่วยเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นได้ 

สิ่งที่ TCDF ได้ทำ

-          กว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ หลายร้อยคน

-          เงินบริจาคทั้งหมด เรานำไปใช้เป็นทุนการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษาของเด็ก โดยเงินบริจาคไม่ได้นำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ

-          คนที่ได้รับค่าตอบแทนคือคนในชุมมาทำงานกับเรา เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคนในชุมชน

-          เราไม่เกี่ยวข้องกับการสอนศาสนา

-          การใช้จ่ายของพวกเราเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

-          หากคุณมีคำถามใดๆ สามารถสอบถามผู้ก่อตั้งมูลนิธิได้

www.thaichilddevelopment.org

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
500 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
5,000 THB
Chris

4 การบริจาค
62 เดือนที่แล้ว
120 THB
daniel thomas
79 เดือนที่แล้ว
5,000 THB
Auke
79 เดือนที่แล้ว
5,000 THB
Chris
81 เดือนที่แล้ว
500 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...ร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ