แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

วัคซีนป้องกันโรคสำหรับแมวและสุนัข

1
7,675 THB / 40,000 THB
ระดมทุนจาก 8 คน ใน 534 วัน
ร่วมบริจาค
แชร์บน Facebook
ยืนยันตัวตนด้วย

0
แชร์
0
แชร์
สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561ข้อมูลมูลนิธิ

BEES Elephant Foundation
มูลนิธิ บี แอลลิแฟนท์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพของช้างชราและสัตว์เล็กในเขตพื้นที่อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และในประเทศไทย โดยสนับสนุนและทำงานร่วมกับชุมชนตามวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ช้างตามธรรมชาติและตามวิถีชีวิตของท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๒. เพื่อการศึกษาวิจัยและอุปถัมภ์ช้างให้อยู่คู่บ้านคู่เมือง ๓. เพื่อจัดตั้งสถาบัน โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ รวมถึงสัตว์ต่าง ๆ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือถูกทอดทิ้ง ๔. เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ตามวิถีชีวิตของชาติพันธุ์และพื้นเมือง ๕. ส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยของท้องถิ่นและของชาติพันธุ์ ๖. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรอร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ๗. ไม่ดำการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


www.bees-elesanctuary.org
อีเมล์ : enquiries@bees-elesanctuary.org ---- เบอร์โทรศัพท์ : 0861972519

การบริจาค 500 บาทขึ้นไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เรื่องราว
17 เดือนที่แล้ว

BEES Elephant Foundation not only supports elephants but also supports the local animals and community.

In the town of Maechaem where BEES Elephant Foundation supports BEES Elephant Sanctuary they also support a small project run through BEES Sanctuary called, BEARS - Burm and Emily's Animal Rescue and Shelter which cares for sick and injured animals in the community and providing a home to homeless animals. They also run outreach programs in the community.

By donating towards vaccinations you will be saving lives, this time of year the risk of contracting disease/virus is high. We have had Distemper and Parvo outbreaks in the area.

In the main picture you will see little pup Salabow, he had bloody mucous coming from his nose, he was suffering from Parvo and died later that day. There was nothing we could do to save him. Animals MUST be vaccinated for protection!

Help us by donating towards our fundraiser.

A donation of 200 Baht can get a dog vaccinated with a Combo vaccine against 6 virus' and a Rabies Vaccination.

Help us prevent animals from getting sick.

Save lives!

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
815 THB
JOAN Huddleston
Thank you and glad to help with preventative vaccines for cats and dogs there. Love.

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
1,500 THB
Kathryn Lloyd

8 การบริจาค
17 เดือนที่แล้ว
652 THB
Emily Barnes
Donation for Cindy's Bridal Shower!
17 เดือนที่แล้ว
652 THB
Erin and Mike West
This donation is for Cindy and Mike’s wedding!! Congratulations guys, we wish you all the best!
17 เดือนที่แล้ว
1,479 THB
Jane Jonah
All the bast Cindy and Mike!
17 เดือนที่แล้ว
1,077 THB
Cindy Dawe
All the best Emily and Burm! You are both so inspiring!
17 เดือนที่แล้ว
500 THB
pedro vella
Thanks for all your work <3
17 เดือนที่แล้ว
1,500 THB
Kathryn Lloyd
17 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
Cindy Angelo
17 เดือนที่แล้ว
815 THB
JOAN Huddleston
Thank you and glad to help with preventative vaccines for cats and dogs there. Love.ร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ