แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

การหยุดปัญหาหมอกควันด้วยถ่านชีวภาพ ไบโอชาร์ (Biochar)

1405

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565ข้อมูลมูลนิธิ

Pai Seedlings Foundation
มูลนิธิต้นกล้าปายเป็นองค์กรระดับรากหญ้า เราเริ่มต้นจากครอบครัวที่มีเด็กชาย 2 คนและมีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างความแตกต่างในด้านพื้นฐานที่สุดในชีวิตของเรา: การปลูกอาหารเพื่อสุขภาพเป็นยา การสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม . การศึกษา การสร้างโครงการที่ชุมชนสนับสนุน ขณะนี้เรากำลังเติบโตในระบบนิเวศในท้องถิ่นของผู้แสวงหาการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและผลกระทบในท้องถิ่น ไลเซ่&ดาเมียน


http://www.seedlings-foundation.org
อีเมล์ : admin@seedlings-foundation.org ---- เบอร์โทรศัพท์ : 0852641331เรื่องราว
25 เดือนที่แล้ว

เกี่ยวกับมูลนิธิปายซิดลิงค์

มูลนิธิปายซิดลิงค์เป็นองค์กรระดับพื้นฐานที่เริ่มต้นจากครอบครัวมีพ่อแม่กับลูกชาย 2 คน ซึ่งมีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างความแตกต่างในด้านรากฐานที่สำคัญของการดำรงชีวิตที่ประกอบด้วย การปลูกพืชผักอาหารเพื่อสุขภาพให้เสมือนเป็นยา  การสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การสร้างและจัดทำโครงการต่างๆที่สนับสนุนช่วยเหลือชุมชน

ขณะนี้มูลนิธิปายซิดลิงค์เจริญเติบโตทางด้านการสร้างระบบนิเวศในท้องถิ่นของผู้ต้องการแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและส่งผลอันดีแก่ชุมชนท้องถิ่น

การณรงค์ :การหยุดปัญหาหมอกควันด้วยถ่านชีวภาพหรือ ไบโอชาร์ (Biochar)

ในทุกๆ ปีทั่วทั้งภูมิภาคผู้คนจะหายใจไม่ออกเนื่องจากการเผาไหม้ที่ไม่สามารถควบคุมได้ของ ชีวมวล(ใบไม้  ต้นไม้ ของเสียจากการทำเกษตร) ไม่เพียงแต่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง (มลพิษทางอากาศที่เลวร้ายที่สุดทั่วโลกมีค่า API 900+) ยังทำให้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินและที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ของพืชหรือสัตว์อย่างมาก ในปีนี้มูลนิธิปายซิดลิงค์ได้ร่วมมือกับมูลนิธิอุ่นใจ, Biochar Trust และ Task.io เพื่อนำเสนอวิธีการเสริมสร้างพลังชุมชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันด้วยไบโอชาร์ Biochar

ไบโอชาร์ Biochar  เป็นวิธีการที่ง่ายในการเผาผลาญชีวมวลโดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้น้อยมาก เพื่อเก็บคาร์บอนไว้ในดิน โดยการพัฒนาและแบ่งปันเทคโนโลยีที่เหมาะสมของไบโอชาร์ Biochar เราจะ:

ปรับปรุงคุณภาพอากาศและการคุณภาพดำรงชีวิต ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน การกักเก็บน้ำ และความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน (อ่างคาร์บอน) สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรในการขายคาร์บอนออฟเซ็ตให้กับบริษัทต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน easy-to-use ในสมาร์ทโฟน

ด้วยการได้รับสนับสนุนของท่าน เราสามารถส่งเสริมให้เกิดการดำรงชีวิตที่ดีแก่ผู้คนหลายพันคนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคิดค้นสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาทีส่งผลกระทบต่อคนนับล้านต่อไปได้

งบประมาณปีที่ 1 : 560,000 บาท

- ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการชาวไทยเพื่อประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่: 240k

- รถกระบะสำหรับขนวัสดุและสิ่งต้องการในการปฏิบัติงาน (รถกระบะมือ 2): 150k

- อุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุ: 10k

- การฝึกอบรม: 20k

- การพัฒนาและการตรวจสอบด้านเทคนิค: 60k

- ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ : 80k

 

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจุดมุ่งหมายของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

http://seedlings-foundation.org/our-projects/bio-char/

 

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
1 การบริจาค
25 เดือนที่แล้ว
5,000 THB
frank vandersmanร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ