แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

ช่วยผลิตเเหล่งอาหารสนับสนุนการปลูกหญ้าให้ช้าง

2

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2563เรื่องราว
6 เดือนที่แล้ว

พวกเราเป็นองค์กรที่ทำงานกับคนเลี้ยงช้างเเละสนับสนุนการท่องเที่ยวในหมู่บ้านเลี้ยงช้าง พวกเรากับเจ้าของช้างได้คิดเเผนระยะยาวว่าเราจะเช่าพื้นที่ปลูกหญ้าเป็นอาหารช้าง เพราะเมื่อไม่รายได้จากการท่องเที่ยวเเละไม่สามารถซื้ออาหารได้ เราจึงมีความเห็นร่วมกันว่าการปลูกหญ้าให้ช้างจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคนเลี้ยงช้าง พร้อมทั้งเราอยากจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของคนเลี้ยงช้างเพราะตอนนี้คนเลี้ยงช้างต้องดูเเลช้างทุกวันเเละไม่ใรายได้เราหวังว่าเราจะช่วยเเบ่งเบาค่าอาหารช้างเเละค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของควาญช้างด้วย
อัพเดทเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
4 เดือนที่แล้วElephants eat 10% of their body weight. They sleep only 3-4 hours per day. Thank you so much for supporting mahouts and their elephants. 
อัพเดทเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563
4 เดือนที่แล้ว
อัพเดทเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563
6 เดือนที่แล้วWe would like to say thank you  for all donors. Now one of our elephant communities started growing grass for their elephants today. As in the picture, the boy is working hard for his elephant community. 

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
จัดการโดย
68 การบริจาค
1 เดือนที่แล้ว
3,100 THB
SUNANTANA YAMSAKUL
2 เดือนที่แล้ว
18,503 THB
Jessica
Sending love
3 เดือนที่แล้ว
1,509 THB
Isaree D
3 เดือนที่แล้ว
3,261 THB
Donald E. Cochran
Donation in honor of Jessica Bixby’s art work to support Sustainable Future for Elephants and Mahouts
3 เดือนที่แล้ว
6,500 THB
Jackie Blackwell
This donation is in honor of Jessica Bixby. Thank you for the great work you are doing for these special beings.
3 เดือนที่แล้ว
7,508 THB
Lori Gish
3 เดือนที่แล้ว
3,121 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
More JBixby artwork proceeds
3 เดือนที่แล้ว
8,093 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
From Jess Bixby's elephant art sales
3 เดือนที่แล้ว
22,000 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
This is from people buying Jessica Bixbys ink artwork to support Hand2Trunk.
4 เดือนที่แล้ว
3,150 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
...
1
2
3
4
5
6
7
...ร่วมบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ