Campaigns
How it Works
En
ไทย
En
ไทย
Campaigns
How it Works
Support healthcare access for migrants in Thailand
19
Charity
Bangkok77,000 THB / 200,000 THB

Raised by 15 persons in 85 days

0
Shares
0
Shares
 
Verified byThe Story
12 weeks ago

---- SCROLL DOWN FOR ENGLISH ----

สวัสดีครับ

ผมชื่อนิโคลาส์ ดูริเยร์ ผมเป็นหมอชาวฝรั่งเศส และผมได้เข้ามาทำงานในเมืองไทยมากกว่า 10 ปีแล้ว โดยผมทำงานให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่แตกต่างกันออกไป ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 ผมได้จดทะเบียน บริษัทดรีมล็อปเมนท์ จำกัด กิจการเพื่อสังคมซึ่งเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร เป้าหมายการทำงานของเราเกี่ยวกับความช่วยเหลือและการพัฒนาสำหรับชุมชนที่ด้อยโอกาสที่สุด ในตอนนี้เรากำลังดำเนินการเปิดกองทุน M-FUND ซึ่งเป็นกองทุนประกันสุขภาพที่ไม่แสวงหากำไรที่มีลักษณะเฉพาะและมีราคาไม่แพงสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

มีแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจำนวนกว่า 3 ล้านคนโดยมีจำนวน 2 ล้านคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ส่วนใหญ่มาจากพม่าและหลายคนอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย - พม่า แรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ แต่การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพมี ข้อจำกัด ในปี พ.ศ. 2543 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศได้ริเริ่มการประกันสุขภาพของผู้อพยพชาวต่างชาติ แต่จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกลับอยู่ในระดับต่ำ เพราะขาดความยืดหยุ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการในการย้ายถิ่นฐานและแรงงานข้ามชาติ และแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถสมัครเข้ารับการประกันสุขภาพได้

ในปี พ.ศ. 2558 เราได้ทำการวิจัยเรื่องแรงงานข้ามชาติที่มีความสนใจเป็นพิเศษในการเลือกประกันสุขภาพทางเลือกต้นทุนต่ำและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก ในปีพ. ศ. 2560 เราได้ทำการประเมินความเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ในการจัดตั้งโครงการนี้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุมชนแรงงานข้ามชาติ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ตอนนี้เราได้มีการออกแบบส่วนประกอบทั้งหมดของกองทุน M-FUND แล้ว โดยแรงงานข้ามชาติทุกคนจะสามารถเข้าร่วม M-FUND ได้โดยการบริจาค 100 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพฟรีได้ตามที่ต้องการผ่านเครือข่ายของโรงพยาบาลพันธมิตร ปัจจุบันเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเริ่มต้นโครงการและจะนำร่องในปีนี้ในเขตจังหวัดตากตามแนวชายแดนไทย – พม่า

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแคมเปญการระดมทุนสาธารณเพื่อสนับสนุนการเปิดตัวกองทุน M-FUND แคมเปญนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อระดมทุนผ่านทุนเพิ่มเติมให้กว้างขึ้น ถึงแม้ว่าในตอนเริ่มต้นเราจะต้องการแหล่งเงินทุน แต่เราคาดว่ากองทุน M-FUND จะมีความยั่งยืนและสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองต่อไปในอนาคต โดย200,000 บาทที่เราตั้งใจจะระดมทุนผ่านแคมเปญนี้จะทำให้ M-FUND เป็นจริง เราจะรับสมัครทีมแกนนำแคมเปญเพื่อนำเสนอข้อมูลเข้าสู่ชุมชนของแรงงานข้ามชาติและเริ่มลงทะเบียนผู้อพยพเข้ากองทุน M-FUND เพื่อให้การดูแลเมื่อพวกเขาต้องการ

เรารู้สึกซาบซึ้งใจสำหรับทุกการสนับสนุนที่ท่านให้กับเราได้ และทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการของกองทุน M-FUND

นอกจากนี้คุณยังสามารถสนับสนุนและแจ้งให้เราทราบได้หากคุณมีสัมพันธ์เชื่อมต่อกับชุมชนแรงงานข้ามชาติที่ต้องการการคุ้มครองสุขภาพ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดรีมล็อปเมนท์ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ที่: http://www.dreamlopments.com

หรือตามข่าวสารของเราผ่านช่องทางสื่อสาธารณะดังนี้ :

https://www.facebook.com/dreamlopments/

https://www.linkedin.com/company/dreamlopments

https://twitter.com/dreamlopments

-------------------------------------------------------------------------------------

Sawasdee krab,

My name is Nicolas Durier. I am a physician from France, and have been working in Thailand for over 10 years for different nonprofit organizations. In June 2015, I registered in Thailand Dreamlopments Ltd, a social enterprise, non-profit mission-driven company working on aid and development for most vulnerable communities. We are working to launch the M-FUND, a unique private, low-cost, nonprofit health insurance for migrants in Thailand.

There are over 3 million migrants living in Thailand, 2 million of them unregistered. Most come from Myanmar, and many live along the Thai-Myanmar border. Migrants contribute to build the economy of the country, but their access to health care services is limited. In 2000, the Thai Ministry of Health initiated a government migrant health insurance, but the uptake has always been very low, as it lacks the flexibility that migrants need, and unregistered migrants are not eligible.

In 2015, we conducted research among migrants that identified great interest for a concept of alternative, low-cost and needs-based health insurance. In 2016, we conducted a complete feasibility assessment of setting up this project, with finance experts, migrant communities, health authorities, public and private hospitals, NGOs, and international institutions. All components of the M-FUND have now been designed. All migrants will be able to join the M-FUND through contributions of 100 THB/person/month, giving them access to free health care services where they need, through a network of partner hospitals. We have now the support from the Ministry of Health to start the project and will pilot it this year in Tak province along the Thai-Myanmar border.

Thank you for joining our crowdfunding campaign to support the launch of the M-FUND. This campaign is part of a broader strategy to raise funding through additional grants. Although we need start-up resources, we project that the M-FUND will become self-sustained. The 200,000 THB that we aim to raise through this campaign will allow to make the M-FUND a reality on the ground. We will recruit our core team, conduct information campaigns into migrants’ communities, and start enrolling migrants into the M-FUND and refer them for care when they need.

We are grateful for any support you will be able to provide, and will keep you informed about the progress of the M-FUND implementation.

You can also contribute and inform us if you are connected to migrant communities who need health protection.

You can learn more about Dreamlopments through our website: http://www.dreamlopments.com

And follow us on social medias:

https://www.facebook.com/dreamlopments/

https://www.linkedin.com/company/dreamlopments

https://twitter.com/dreamlopments
0
Shares
 


COPY LINK
REPORT THIS CAMPAIGN
Send by E-mail
x
  Send by E-mail
x
  Copy link

x
  Report this campaign
( Nothing will be posted on your wall )
15 Donations
3 weeks ago
5,000 THB
Brunelle
Beau projet relayé par mon frère
3 weeks ago
2,000 THB
Sam
3 weeks ago
20,000 THB
Anonymous
Thank you for your work with the disadvantaged communities.
7 weeks ago
9,800 THB
Anonymous
7 weeks ago
5,000 THB
Anonymous
9 weeks ago
3,600 THB
Max-Antoine Grolleron
11 weeks ago
3,600 THB
frédérique guiroy
we cross the fingers and hope that you can start soon!
11 weeks ago
1,000 THB
Anonymous
Keep up all your good work, Nicolas!
12 weeks ago
10,000 THB
Claus Svendsen
12 weeks ago
2,000 THB
Kolia
A wonderful project!
...
1
2
...