Campaigns
Blog
Get started
En
ไทย
En
ไทย
Campaigns
Blog
Get started

Food and medical care for local community

4
100,273 THB / 300,000 THB
Raised by 23 persons in 25 days
Campaign ended
Share on facebookCharity information

Christian German School Chiang Maihttps://cdsc.ac.th
Email : marketing@cdsc.ac.th ---- Phone : +66 (0) 52 080 712

Every donation made above 500 THB is eligible for tax-deductionThe Story
1 month ago

Viele Familien leiden unter der COVID-19-Krise und brauchen mehr denn je Unterstützung. Wir wollen unsere Gemeinde und ihre Freunde und Familien erreichen, um sie so gut wie möglich zu unterstützen, damit sie diese schwere Zeit gemeinsam überwinden können. Die gesammelten Gelder gehen an diejenigen, die Hilfe mit Nahrungsmitteln oder medizinischen Notfallkosten benötigen. Bitte unterstützen Sie, so gut Sie können. Kein noch so kleiner Akt der Freundlichkeit ist jemals umsonst! 

Wir arbeiten auch mit den Thesaban-Beamten im Distrikt Tha Wang Tan zusammen, um den bedürftigen Menschen in der thailändischen Gemeinde in der Nähe der CDSC zu helfen. Diese Kampagne läuft bis zum 31. Mai 2020, und wir werden unser Bestes tun, um die Bedürftigen so schnell wie möglich zu erreichen. Wenn Sie Vorschläge oder Fragen zu dieser Kampagne haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an donation@cdsc.ac.th. #InThisTogether

Many families are suffering from the COVID-19 crisis and need support more than ever. We want to reach out to our community and their friends and families to support them as much as possible to overcome this hard time together. The raised fund will go to those who need help with food or emergency medical expenses. Please support as much as you can. No act of kindness, no matter how small, is ever wasted!

We are also working with the Thetsaban officials in Tha Wang Tan to help the people in need in the Thai community near CDSC. This campaign will run until 31 May 2020 and we will try our best to reach out to those in need as soon as possible. If you have any suggestions or questions regarding this campaign, please contact us via email to donation@cdsc.ac.th. #InThisTogether
Update from May 15 2020
3 weeks ago[Scroll down for English and Thai version]

Wir schaffen das gemeinsam! Gestern haben wir uns der Veranstaltung 'Tha Wang Tan Overcome COVID-19 Together' angeschlossen, die von der lokalen Behörde im Dorf organisiert wurde. Es wurden Lebensmittel und tägliche Bedarfsartikel an 1.000 Familien verteilt, und wir spendeten 1.000 Flaschen Speiseöl für die thailändischen Familien rund um die Schule. Es war schön, das Lächeln und die Wertschätzung in den Gesichtern zu sehen. Dies war ein Teil unserer aktuellen Spendenkampagne, und wir werden weiterhin noch mehr bedürftige Familien individuell unterstützen.
Vielen Dank an alle für die großzügigen Spenden! Bitte unterstützen Sie uns weiterhin, indem Sie diese Seite mit Ihren Freunden teilen! Diese Spendenseite wird noch bis Ende diesen Monats online sein.
  #CDSC #InThisTogether

Let’s overcome this together! We joined the ‘Tha Wang Tan Overcome COVID-19 Together’ event organized by the local authority yesterday. Food and daily supplies for 1,000 families were distributed and we donated 1,000 bottles of cooking oil for the Thai families around the school. We were so happy to see their smile and appreciation behind their mask. This was a part of our current donation campaign and we will continue supporting more families in need individually. Thank you all for your generous donation! Please keep supporting us by sharing this page with your friends! This donation page will be open until the end of this month.
#CDSC #InThisTogether

เราจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน! ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม "ท่าวังตาลเอาชนะ COVID-19 ไปด้วยกัน" ที่จัดโดยหน่วยงานท้องถิ่นเมื่อวานนี้ ภายในงานมีการแจกจ่ายอาหารและของใช้ประจำวันสำหรับ 1,000 ครัวเรือน และทางโรงเรียนได้บริจาคน้ำมันปรุงอาหาร 1,000 ขวด ให้กับครอบครัวของคนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนรอบโรงเรียน ทางโรงเรียนมีความสุขมากที่ได้เห็นรอยยิ้มและความชื่นชมยินดีของทุกคนในงาน นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริจาคเพื่อชุมชนที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ เพื่อจะให้การสนับสนุนครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคด้วยใจกว้างขวาง ขอทุกท่านโปรดช่วยกันส่งต่อโพสต์นี้ให้เพื่อนของท่าน โดยโครงการรับบริจาคนี้จะเปิดรับการบริจาคถึงสิ้นเดือนนี้

#CDSC #InThisTogether

COPY LINK
REPORT THIS CAMPAIGN
Send by E-mail
x
  Send by E-mail
x
  Copy link

x
  Report this campaign
First donor
5,000 THB
Anonymous

Top contributor
10,000 THB
WANG QIONG
Let us overcome the difficulties together

23 Donations
6 days ago
2,000 THB
R, J & L
1 week ago
700 THB
Lena Kallis
1 week ago
2,072 THB
Wiedemann
1 week ago
5,000 THB
Anonymous
Danke für dieses schöne Engagement für unsere unmittelbare Nachbarschaft!
1 week ago
10,000 THB
Christel Gietmann
1 week ago
3,000 THB
Anonymous
2 weeks ago
5,000 THB
Anonymous
3 weeks ago
1,052 THB
Anonymous
3 weeks ago
1,500 THB
Ralf Landmann
3 weeks ago
9,950 THB
Samuel Marti
...
1
2
3
...Campaign ended

We have been featured in