Campaigns
Blog
Get started
En
ไทย
En
ไทย
Campaigns
Blog
Get started

I came to Thailand for retirement but I have a bad luck all my money and my gold got stolen and now I have to stay on the streets by Friday.Me and my girlfriend plan to married in Thailand we came together and we still do everything for us to get through we went to bank many time but no one need to help us

1405The Story
4 months ago

เราวางแผนที่จะกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย ด้วยการเริ่มโอนเงินกลับมาเข้าบัญชีธนาคารที่ไทยทุกอาทิตย์ เป็นเวลายาวนาน 4 ปี และเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยไม่สามารถถอนเงินในบัญชีได้ ทางธนาคารแจ้งว่าต้องโอนผ่านรหัสธนาคาร เปิดสมุดบัญชีใหม่ เราก้อทำทุกอย่างแต่ยังต้องรอ และเงินสดเริ่มหมดเงินในบัญชีธนาคารจากออสเตรเลีย หายออกจากบัญชีจนหมด ทองที่ติดตัวมาถูกโขมยไปจนหมด ตอนนี้หมดหนทางแล้วจริงๆ จนมีความคิดจะฆ่าตัวตายแต่เพื่อนได้แนะนำให้ลองขอความช่วยเหลือ

COPY LINK
REPORT THIS CAMPAIGN
Send by E-mail
x
  Send by E-mail
x
  Copy link

x
  Report this campaign
( Nothing will be posted on your wall )
0 DonationsDonate now

We have been featured in