แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

การกุศล


เอ็นจีโอสามารถร่วมทีมกับเราในการระดมเงินทุน

Boon²
สัตว์
ธุรกิจ
การกุศล
ชุมชน
ครีเอทีฟ
การศึกษา
เหตุฉุกเฉิน
สิ่งแวดล้อม
อีเว้นท์
ครอบครัว
การรักษาพยาบาล
ทำบุญ
ข่าวสารบ้านเมือง
อื่นๆ
กีฬา
การท่องเที่ยว
อาสาสมัคร
0 THB / 500,000
ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกงานและครอบครัว จากอาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจ...
ต้องการความช่วยเหลือด่วน! ชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 ขณะนี้มูลนิธิแสงกำลังดำเนินการส่งมอบอาหารให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ลดลงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี คาดการณ์ว่ามากกว่าพันครอบครัวในสองจังหวัดนี้ ไม่มีอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพียงพอแก่การยังชีพ การบริจาคของคุณจะเป็นการแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้และครอบครัวที่ขาดแคลนเ...
อ่านเพิ่มเติม
1405
1701
เพชรบุรีข่าวตามสื่อต่างๆ