แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

การกุศล


เอ็นจีโอสามารถร่วมทีมกับเราในการระดมเงินทุน

Boon²
สัตว์
ธุรกิจ
การกุศล
ชุมชน
ครีเอทีฟ
การศึกษา
เหตุฉุกเฉิน
สิ่งแวดล้อม
อีเว้นท์
ครอบครัว
การรักษาพยาบาล
ทำบุญ
ข่าวสารบ้านเมือง
อื่นๆ
กีฬา
การท่องเที่ยว
อาสาสมัคร
0 THB / 500,000
ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกงานและครอบครัว จากอาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจ...
ต้องการความช่วยเหลือด่วน! ชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 ขณะนี้มูลนิธิแสงกำลังดำเนินการส่งมอบอาหารให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ลดลงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี คาดการณ์ว่ามากกว่าพันครอบครัวในสองจังหวัดนี้ ไม่มีอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพียงพอแก่การยังชีพ การบริจาคของคุณจะเป็นการแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้และครอบครัวที่ขาดแคลนเ...
อ่านเพิ่มเติม
1405
1946
เพชรบุรี
0 THB / 500,000
บริจาคเงินเพื่อรักษาภาวะซึมเศร้าโดยไม่มีวิธีแก้ปัญหาและการฆ่าตัวตายและการทำร้ายต...
ช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีบ้านพ่อแม่ไม่พร้อมเลี้ยงและมีครบครัวมาอุปการะดูแลแต่ไม่ได้ตามที่คนอุปการะคาดหวังและได้ปล่อยทิ้งขว้างไล่ให้ไปหาแฟนหาสร้างที่อยู่เองได้แล้วแต่เราไม่มีใครและไม่มีที่ไปตั้งแต่เก็กจนโตยังไม่เคยเจอพ่อแม่ที่ทิ้งไปและยังมาเจอคนอุปการะที่มีพระคุณไล่เหมือนหมูหมาเพราะให้ทำตามที่เขาหวังและเราไม่ได้ชอบแล้วเราใช้เงินเขาไปเราเคยทำผิดพลาดอะไรก็แก้ไขแล้วแต่เราไม่ได้อยากเป็นคนที่กตัญญูแต่เราได้...
อ่านเพิ่มเติม
1
154
เชียงราย
1,000 THB / 200,000
ช่วยเหลือกองทุนประจำปีซื้ออุปกรณ์การแพทย์และสมทบค่าครองชีพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านด...
การรณรงค์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนประจำปีเพื่อสนับสนุนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เราสื่อสารกับเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ดูแลชุมชนนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อค้นหาว่าสิ่งของพื้นฐานที่ชุมชนยังขาดอยู่ในปัจจุบันคืออะไร กองทุนนี้จะบริจาคให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น รถเข็น ไม้เท้า และผ้าห่มเป็นอันดับแรก การบริจาคของคุณจะนำไปสนับสนุนคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุเหล่านี้...
อ่านเพิ่มเติม
1
219
บุรีรัมย์ข่าวตามสื่อต่างๆ