แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

การศึกษา


ระดมเงินบริจาคเพื่อใช้จ่ายด้านการศึกษา อาทิ หนังสือเรียน ทัศนศึกษา เรียนพิเศษและอีกมากมาย

Boon²
สัตว์
ธุรกิจ
การกุศล
ชุมชน
ครีเอทีฟ
การศึกษา
เหตุฉุกเฉิน
สิ่งแวดล้อม
อีเว้นท์
ครอบครัว
การรักษาพยาบาล
ทำบุญ
ข่าวสารบ้านเมือง
อื่นๆ
กีฬา
การท่องเที่ยว
อาสาสมัคร
แคมเปญแนะนำ
BOON²

Boon² is a new philanthropy initiative that aims to make donating fun.

It provides a fresh infrastructure to young philanthropists but also creates a sustainable movement for grassroots NGOs.

Based on a live crowdfunding, the concept brings together a charities pitching contest and a young professionals networking party. Each edition features a pitch from 3 charities followed by an interview from the MC and a Q&A session with the audience. Participants pre-donate a minimum amount on Weeboon.com prior to the event, receive a token (charity voucher) in return and use it at the event after the pitches to decide which charity their donation will support.

Event ends with a closing networking cocktail involving all the parties. Event ends with a closing networking cocktail involving all the parties.

กรุงเทพมหานคร

แคมเปญทั่วไปข่าวตามสื่อต่างๆ