แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ
En
ไทย
En
ไทย
แคมเปญ
บล็อก
เริ่มแคมเปญ

ส่งวิภาวีไปเอดินบะระ: การสนับสนุนของคุณช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันความเจ็บป่วยทางจิตใจของคนในสังคม

1
52,273 THB / 1,673,480 THB
ระดมทุนจาก 26 คน ใน 71 วัน
ปิดรับบริจาค
แชร์บน Facebook

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566เรื่องราว
9 เดือนที่แล้ว

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือสังคม “Final Call for Wipawee to Edinburgh: Your Supports Promote Mental Wellness and Prevent Mental Illness” (ชื่อภาษาไทยส่งวิภาวีไปเอดินบะระ: การสนับสนุนของคุณช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันความเจ็บป่วยทางจิตใจของคนในสังคม) [เปิดรับการสมทบทุน 20 พ.ค. 2566 - 1 ส.ค. 2566]

สวัสดีค่ะทุกคน ดิฉัน (วิภาวี เชื่อมสกุล) ก่อนกล่าวถึงโครงการ ดิฉันขอขอบคุณการสนับสนุน ความรักและความหวังดีจากครอบครัว ญาติ เพื่อนๆ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนร่วมงาน และนักศึกษาของดิฉัน ที่เป็นแรงผลักดันให้ดิฉันทำโครงการระดมทุน “Final Call for Wipawee to Edinburgh: Your Supports Promote Mental Wellness and Prevent Mental Illnessเพื่อจะไปศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ [MSc Psychology of Mental Health (Conversion), The University of Edinburgh, Scotland]

 

เนื่องจากดิฉันเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยมาประมาณ 6 ปี พบว่าจำนวนนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาบางรายได้เล่าเรื่องอาการซึมเศร้า การรักษา และความจำเป็นที่ต้องขาดเรียนให้ดิฉันฟัง สิ่งเหล่านี้ทำให้นักศึกษาบางคนต้องหยุดเรียนระหว่างเทอม และเรียนไม่จบตามเวลาที่ตั้งใจ นอกจากนี้ในช่วงปีที่ดิฉันทำงานนั้นได้รับทราบข่าวว่านักศึกษาจำนวน 2 ราย ฆ่าตัวตายซึ่งมีสาเหตุมาจากความเครียดในขณะที่เรียนปี 3-4 และเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวดิฉันที่สุด คือ ขณะที่ดิฉันคุมสอบอยู่ นักศึกษาที่สอบอยู่อีกห้องหนึ่งกำลังจะกระโดดตึกเพื่อฆ่าตัวตายในระหว่างที่สอบ ยังโชคดีที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตไว้ทัน เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ดิฉันรู้สึกอยากช่วยพวกเขามาก และจำเป็นต้องมีความรู้เพื่อจะช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้ได้ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันศึกษาต่อทางจิตวิทยาค่ะ

 

เนื่องจากสาขาที่ดิฉันเรียนจบมาทั้งปริญญาตรี และปริญญาโทไม่สอดคล้องกับการศึกษาต่อด้านจิตวิทยาในประเทศไทย ดิฉันจึงวางแผนไปศึกษาจิตวิทยาที่ต่างประเทศ ดิฉันจึงได้สมัครทุนของสหราชอาณาจักร และได้สมัครมหาวิทยาลัยที่สหราชอาณาจักรไป 2 แห่ง ตามเงื่อนไขของทุน หลังจากนั้นทางทุนได้แจ้งว่าดิฉันไม่ได้ทุน และทางมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตอบปฏิเสธ แต่ยังโชคดีที่ได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ (มหาวิทยาลัยอันดับที่ 15 ของโลกโดย QS World University Rankings 2023) ตอบรับให้เข้าเรียน ดิฉันจึงพยายามหาการสนับสนุนด้านเงินทุนอื่นๆในทุกๆทาง เพื่อจะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นคุณค่าของดิฉัน และรักษาโอกาสนี้ไว้ให้ได้ แต่ยังไม่สามารถหาทุนได้เลยค่ะ

 

ดังนั้น “การระดมทุน หรือ Crowdfunding” (การระดมทุน คือ การรวบรวมเงินทุนจำนวนไม่มากจากคนหลายๆคน เงินทุนนั้นก็จะกลายเป็นเงินจำนวนมาก เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ #อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) จึงเป็นทางสุดท้ายของดิฉันที่คิดว่าจะทำได้เพื่อให้ไปเรียนได้ทันเวลาในเทอม 2023/2024 ซึ่งจะเปิดเทอมต้นเดือนกันยายน 2023 นี้แล้วค่ะ ดิฉันรู้จักสิ่งนี้จากการสอนที่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในบทเรียนที่ได้สอนนักศึกษา ตอนนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่สิ่งที่อยู่ในบทเรียนได้นำมาปฏิบัติจริงแล้ว การระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขอสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ โดยมีระยะเวลาเรียน 1 ปี ดิฉันมีวิสัยทัศน์ว่า “สุขภาพจิตที่ดีนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี” และมีความตั้งใจจะทำงานส่งเสริมสุขภาพจิต และทำให้การบริการสุขภาพจิตในประเทศไทยเข้าถึงได้ง่ายและเป็นมิตรมากขึ้น และให้บริการสุขภาพจิตได้ทั่วโลก โดยจะใช้ประสบการณ์และทักษะการสอนที่มีอยู่ รวมกับความรู้ด้านจิตวิทยาที่กำลังจะไปศึกษา นำมาให้ความรู้ อบรมผู้คนให้มีสุขภาพจิตที่ดี โดยเริ่มจากวงการการศึกษา และขยายผลไปยังภาคส่วนอื่นๆ และจะศึกษาต่อทางจิตวิทยาคลีนิค เพื่อจะจัดตั้งคลีนิค มูลนิธิ และศูนย์สุขภาพจิต เพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตอย่างทั่วถึง และจะจัดทำโครงการบริการสุขภาพจิตฟรีสำหรับผู้ที่ขาดทุนทรัพย์ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต รวมถึงสนับสนุนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเอดินบะระ สมาคมจิตวิทยาของบริติซ  (The British Psychological Society) สหราชอาณาจักร และประเทศไทย ในการวิจัยและการพัฒนาด้านสุขภาพจิต ทั้งนี้ดิฉันมีสิ่งที่ตั้งใจจะตอบแทนให้กับผู้สนับสนุน และผู้ให้ทุน ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจิต และการศึกษาที่ประเทศสกอตแลนด์ส่งให้ทางอีเมลล์ และ/หรือช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook, YouTube เดือนละ 1 ครั้ง และบริการทางสุขภาพจิต โดยมีส่วนลด 50% เป็นต้น (ดูรายละเอียดได้จากลิ้งค์ *สิ่งตอบแทน) โครงการนี้มีเป้าหมายการระดมทุนที่ 1,673,480 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าเทอม: £27,100 / 1,151,750 บาท 

2. ค่าครองชีพของนักศึกษาต่างชาติ: £12,276 (1,023 x 12 months)/ or 521,730 บาท

 

การสนับสนุนของทุกคนมีความหมายมากสำหรับดิฉันและสังคมในการส่งเสริมสุขภาพจิต เป็นการสนับสนุนให้ดิฉันได้ไปเรียนจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยระดับโลก เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทั่วโลก และจะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้รับมาส่งเสริมสุขภาพจิตในประเทศไทย และเป็นการเปิดโอกาสให้ดิฉันสามารถให้บริการด้านสุขภาพจิตได้ในหลายประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตจำนวนมาก ดิฉันหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและรู้สึกเติมเต็มที่ได้เป็นผู้ให้ โดยคุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตและบริการด้านสุขภาพจิตจากดิฉันเป็นการขอบคุณ และการตอบแทนด้วยค่ะ ดิฉันเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ และการสนับสนุนจากทุกคน จะช่วยให้คุณ คนที่คุณรัก และชุมชน ตลอดจนสังคมโลกของพวกเราพัฒนาด้านสุขภาพจิตและสร้างสุขภาพจิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 

คุณสามารถช่วยสนับสนุนได้โดยวิธีการใดก็ได้ดังต่อไปนี้ 

- แชร์โพสต์นี้ 

- แชร์ลิ้งค์นี้ https://www.weeboon.com/th/campaign/final-call-for-wipawee-to-edinburgh-your-supports-promote-mental-wellness ไปยังแพลทฟอร์มต่างๆ เช่น Line, Twitter, และอื่นๆ 

- บอกเล่าเรื่องราวให้กับครอบครัว และเพื่อนๆ 

- สนับสนุนทุนเริ่มต้นที่ 51 บาท ในระบบเว็บไซต์

(หากไม่สะดวกผ่านทางเว็บไซต์ สามารถสมทบทุนทางบัญชีส่วนตัวโดยสมทบทุนตามที่สะดวก ไม่กำหนดทุนเริ่มต้น บัญชีนี้เปิดสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะแจ้งข้อมูลเรื่องทุนที่ได้รับเป็นระยะ และยินดีให้ตรวจสอบบัญชี) 

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี: นางสาววิภาวี เชื่อมสกุล

เลขบัญชี: 842-255457-8

 

สิ่งตอบแทน: ขอขอบพระคุณอย่างมากสำหรับการสนับสนุนค่ะ

- สามารถติดตามข้อมูลอัพเดทของโครงการได้จากแพลทฟอร์มนี้

- (เลือกหรือไม่ก็ได้) ตั้งใจตอบแทนผู้สนับสนุนทุกคนค่ะ สามารถดูข้อมูลสิ่งตอบแทนจากลิ้งค์นี้ค่ะ https://drive.google.com/file/d/1S6Og4lntjSmCnE3dqMTKGF5b3axWKipl/view?usp=share_link 

- (เลือกหรือไม่ก็ได้หากต้องการรับสิ่งตอบแทน กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ค่ะ (ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บอย่างปลอดภัย และใช้สำหรับโครงการนี้เท่านั้น) https://forms.gle/rrdcJKUBVPQapdPg6

 

ข้อมูลสำหรับผู้ให้ทุน

- จำเป็นต้องแจ้งอีเมลล์ของคุณในระบบ

- มีตัวเลือกสำหรับการแสดงชื่อของผู้ให้ทุน เลือกให้แสดงชื่อ หรือ เลือกไม่แสดงชื่อ (นิรนาม)

ข้อมูลสำหรับสิ่งตอบแทนและโครงการ

1. หากโครงการนี้บรรลุเป้าหมายการระดมทุนที่ 1,673,480 บาท

1.1 สิ่งตอบแทน No. 1 จะเริ่มตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัย (ก.ย. 2566)

1.2 ดิฉันจะให้บริการทางสุขภาพจิตที่นำเสนอข้างต้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ หลังจากที่ดิฉันสำเร็จการศึกษา มีคุณสมบัติ หรือการรับรอง ซึ่งหมายถึงในปีหน้า (2567)

1.3 #บริการทางสุขภาพจิต หมายถึง การประเมิน การรักษา การฟังอย่างตั้งใจ ฯลฯ จะให้บริการทางออนไลน์เป็นรายบุคคล โดยจะจัดทำรายการการให้บริการหลังสำเร็จการศึกษาตามข้อ 1.2

1.4 คุณสามารถโอนสิทธิ์ที่ได้รับจากข้อเสนอนี้ให้กับผู้อื่นได้

2. หากโครงการนี้ไม่บรรลุเป้าหมาย และดิฉันไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้

2.1 โครงการจะดำเนินต่อไป แต่ดิฉันต้องเลื่อนการเรียนไปปีหน้า (2567)

2.2 ดิฉันจะเก็บรักษาเงินทุนของคุณจนถึงปีหน้า และดิฉันจะอัปเดตกระบวนการของโครงการฯผ่านแพลตฟอร์มนี้ต่อไป แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่น มหาวิทยาลัย เพราะต้องสมัครใหม่ปีหน้า

2.3 บริการทางสุขภาพจิตที่นำเสนอข้างต้นจะต้องล่าช้าออกไปอีกหนึ่งปี

2.4 หลังจากปี 2567 หากดิฉันไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการนี้ได้ ดิฉันจะแจ้งให้คุณทราบว่าจะจัดการกับเงินทุนนี้อย่างไร และ/หรืออาจจะนำส่งคืนให้คุณด้วยวิธีการใด

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ดิฉันจะรับผิดชอบด้วยตนเองในการเดินทางไปศึกษาครั้งนี้ ได้แก่

1. ค่าธรรมเนียมเว็บไซต์ 5% ของจำนวนเงินระดมทุน เช่น ได้เงินระดมทุน 1,600,000 บาท ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 1,600,000 * 5% = 80,000 บ.

2. ค่าตั๋วเดินทางจากประเทศไทยไปเอดินบะระ สกอตแลนด์ (เที่ยวเดียว) ประมาณ 35,000 บ.

รวม 115,000 บ.

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ด้วยความเคารพ

วิภาวี

 

#การระดมทุน คือ การรวบรวมเงินทุนจำนวนไม่มากจากคนหลายๆคน เงินทุนนั้นก็จะกลายเป็นเงินจำนวนมาก เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ แรกเริ่มใช้ในวงการภาพยนตร์ ดนตรี และศิลปะที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ต่อมาได้นำมาใช้ในทางธุรกิจ เพื่อให้คนที่มีแนวคิดแต่ไม่มีทุนได้เริ่มทำธุรกิจได้ เช่น ธุรกิจ Startup และจากการที่ดิฉันได้ศึกษา และค้นหาแหล่งทุน จึงพบว่าการระดมทุนได้นำมาใช้ในการศึกษา ทั้งนี้การระดมทุนโดยดั้งเดิมแล้วมักจะมีสิ่งตอบแทนสำหรับผู้ให้เงินทุน เช่น การให้เครดิตในภาพยนตร์ การแบ่งผลกำไรหรือการเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจ สำหรับการระดมทุนในด้านอื่นๆ เช่น การช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือผู้ป่วย มักไม่มีสิ่งตอบแทนจากผู้ขอทุน แต่ผู้ให้มักยินดีช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การบริจาค”) 

 

ข้อมูลอ้างอิง

1. มหาวิทยาลัยเอดินบะระ: The University of Edinburgh | The University of Edinburgh 

2. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต: Psychology of Mental Health (Conversion) MSc | The University of Edinburgh

3. ค่าเทอม: https://www.ed.ac.uk/tuition-fees/find/postgraduate-taught/2023-2024/taught-masters?keyword=Psychology+of+Mental+Health+%28Conversion%29+%28MSc%29+-+1+Year+%28Full-time%29

4. ค่าครองชีพ: Student visa : Money you need - GOV.UK (www.gov.uk)

5. เอกสารเพิ่มเติม:

5.1 ประวัติส่วนบุคคล การศึกษา และการทำงาน (CV) https://drive.google.com/file/d/1W1-QRPh94tjno8ukZCTXAuXZ_h8kItUq/view?usp=share_link

5.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับของมหาวิทยาลัย เช่น offer letter https://drive.google.com/drive/folders/17-j144E_WFthKRAJCyalTpmPeNVa6kah?usp=share_link

อ่านฉบับเต็มเป็นฉบับภาษาอังกฤษประกอบได้ค่ะ https://www.weeboon.com/en/campaign/final-call-for-wipawee-to-edinburgh-your-supports-promote-mental-wellness
อัพเดทเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566
4 เดือนที่แล้ว

Dear All,This year, I am still in Thailand and I am seeking opportunities and preparing myself for studying Psychology next year. Plus, I am planning to do activities to support mental health and wellbeing in society as I think I can start doing little things in this field from now on. Therefore, I have changed this Facebook page’s name to “The Aspirant to Mental Health” https://www.facebook.com/profile.php?id=100093459428555 Thank you very much.  

-----------------------------------------------------------------

สวัสดีค่ะทุกคน ปีนี้เรายังอยู่ประเทศไทย และกำลังหาโอกาส และเตรียมตัวไปเรียนด้านจิตวิทยาในปีหน้านะคะ นอกจากนี้ได้เตรียมทำกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตในสังคม เพราะคิดว่าเราสามารถเริ่มทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในด้านนี้ได้ค่ะ เราจึงได้เปลี่ยนชื่อ Facebook page เป็น “The Aspirant to Mental Health” https://www.facebook.com/profile.php?id=100093459428555 (Aspirant หมายถึง ผู้ที่มีแรงบันดาลใจ และต้องการทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ ค่ะ) ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ 
อัพเดทเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2566
6 เดือนที่แล้ว

Thank you everyone for sharing my campaign

ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ช่วยกันแชร์โครงการนะคะ

Thank you for funding support via website

ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสมทบทุนผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ

- Uncle Chu Yang and Uncle Nha Dao Thao

- คุณป้าสีวิกา จากมูลนิธิบ้านรวมใจ

- น้องแหวนๆ (ปั๋น)

 

รวม Total 8,891 THB

รวมทุน Total Fund (6/8/2023) 92,813 THB

 --------------------------------------------------------------------

Note for Closing the Campaign (this year)

Thank you again everyone for sharing and supporting my campaign. Last two weeks, I received direct messages from some of my friends and supporters to follow up about the campaign as its deadline was coming, I greatly appreciate their concern. Also, I am deeply thankful for every kind of support for my campaign.

 

Now, it is time to close my campaign for this year as its deadline (1 August 2023) has passed (the campaign page still exists but the donation is not allowed via the website). Here is the summary of my campaign. 

- There are 8,647 views, and about 100 shares from my personal Facebook

- 26 funding supporters via weeboon.com

- 6 funding supporters via my personal bank account

- Total funding support 92,813 THB

 

Although the funds gained from the campaign is far away from the target of the campaign (1,673,480 THB), I am proud of my supporters whose support is invaluable. If I had not launched this campaign, I would never have experienced these precious feelings and kindness from all of you. This campaign and your support will be one of the memorable and proudest events of my life.

 

Note:

- The funding support will be kept and spent for the purpose of the campaign only, the supporters can request to check anytime.

- The update about my study will be reported via this website https://www.weeboon.com/en/campaign/175567 and my FB page https://www.facebook.com/profile.php?id=100093459428555&mibextid=LQQJ4d. It is highly possible that it would not be this year (2023).

- For those who contacted me personally, please wait for my response in person

 

Please accept my deepest thanks

 

---------------------------------------------------------------------

ขอแจ้งปิดการระดมทุนสำหรับปีนี้

ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ช่วยแชร์ และสนับสนุนโครงการนะคะ เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อนๆและผู้สนับสนุนบางคนได้ทักทายส่วนตัวมาเพื่อติดตามโครงการ อาจเป็นเพราะว่าใกล้ถึงวันสุดท้ายของการระดมทุนแล้ว รู้สึกขอบคุณมากๆ และซาบซึ้งจริงๆสำหรับความห่วงใยที่มีให้กันค่ะ และยังคงรู้สึกขอบคุณการสนับสนุนทุกรูปแบบจากทุกๆคนอยู่ตลอดเวลานะคะ

 

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องปิดการระดมทุนสำหรับปีนี้แล้วค่ะ เนื่องจากวันสุดท้ายของการระดมทุน คือ วันที่ 1 สิงหาคม 2566 (ข้อมูลของโครงการยังคงอยู่ในเว็บไซต์ แต่ปิดระบบการรับทุนผ่านเว็บไซต์แล้วค่ะ) ขอสรุปข้อมูลของโครงการดังต่อไปนี้นะคะ

- จำนวนการเข้าอ่านโครงการ 8,647 ครั้ง และแชร์จาก Facebook ส่วนตัวไปประมาณ 100 ครั้ง

- ผู้สนับสนุนทุน 26 ท่าน ทางเว็บไซต์ weeboon.com

- ผู้สนับสนุนทุน 6 ท่าน ทางบัญชีส่วนตัว

- รวมทุน 92,813 บาท

ถึงแม้ว่าจำนวนเงินทุนที่ได้รับจากการระดมทุนนั้นห่างไกลจากเป้าหมายของการระดมทุน (1,673,480 บาท) แต่โครงการนี้ทำให้รู้สึกภูมิใจในผู้สนับสนุนทุกคนอย่างมากค่ะ การสนับสนุนของทุกคนนั้นมีคุณค่าเกินกว่าที่จะประเมินค่าเป็นจำนวนเงินใดๆได้ หากไม่ได้ทำโครงการนี้ คงไม่มีโอกาสที่จะรับรู้ความรู้สึกที่มีคุณค่าเหล่านี้ และความใจดีมีเมตตาจากทุกๆคนค่ะ โครงการนี้และการสนับสนุนของทุกคนจะเป็นเรื่องราวที่สำคัญของชีวิตที่จะขอจดจำและภาคภูมิใจไปตลอดค่ะ

 

หมายเหตุ

- เงินจากการระดมทุนทุกบาททุกสตางค์จะถูกเก็บไว้และนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการระดมทุนเท่านั้น ไม่มีการนำไปใช้ส่วนตัว และผู้สนับสนุนสามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลาค่ะ

- การอัพเดทข้อมูลเรื่องการไปเรียนต่อนั้นจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ https://www.weeboon.com/en/campaign/175567 หรือ FB page https://www.facebook.com/profile.php?id=100093459428555&mibextid=LQQJ4d.

ทั้งนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะยังไม่ได้ไปเรียนต่อในปีนี้ (2566) ค่ะ

- สำหรับผู้สนับสนุน และเพื่อนๆที่สอบถามมาทางส่วนตัว จะติดต่อกลับทีละคนนะคะ

 

ขอบคุณที่สุด ขอบคุณจากใจค่ะ
อัพเดทเมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2566
7 เดือนที่แล้ว

Thank you everyone for sharing my campaign

ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์โครงการค่ะ

Thank you for funding support via website

ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสมทบทุนผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ

- Uncle Vang Hang

- An anonymous ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 ท่าน


รวม Total 10,600 THB

รวมทุน Total Fund (4/7/2023) 83,922 THB

--------------------------------------------------------------------

Dear My Supporters,

I have created this FB page https://www.facebook.com/profile.php?id=100093459428555&mibextid=LQQJ4d aiming to responsively communicate to my supporters, update about my campaign, and share experience and knowledge about teaching, English language, self-improvement, basic psychology, etc. to everyone. As I cannot actively say thank you and express my appreciation to your kind supports via the website that I have launched my crowdfunding according to its limited function. In the future, I hope to share psychological knowledge as a psychologist and help people improve mental health via this platform. Please accept my deepest thanks.

ถึง ผู้สนับสนุนทุกท่าน

เพจนี้ https://www.facebook.com/profile.php?id=100093459428555&mibextid=LQQJ4d สร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารและขอบคุณผู้สนับสนุน และแจ้งความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ เช่น การสอน ภาษาอังกฤษ การพัฒนาตนเอง ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น และอื่นๆกับทุกๆคน เนื่องจากเว็บไซต์ระดมทุนไม่มีฟังก์ชั่นให้ตอบกลับ จึงไม่สามารถสื่อสารกับทุกคนได้อย่างรวดเร็วค่ะ และในอนาคตหวังว่าจะได้ใช้ช่องทางนี้แบ่งปันความรู้ด้านจิตวิทยาในฐานะนักจิตวิทยาคนหนึ่ง และหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนในสังคมมีสุขภาพจิตดีขึ้นนะคะ...ขอบคุณจากใจค่ะ
อัพเดทเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566
8 เดือนที่แล้ว

Thank you everyone for sharing my campaign

ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์โครงการค่ะ

Thank you for funding support via website

ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสมทบทุนผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ

- น้องปุยฝ้าย มนัญชยา

- An anonymous ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1 ท่าน


รวม Total 2,293 THB

รวมทุน Total Fund (10/6/2023) 73,322 THB

---------------------------------------------------------------------

Dear My Supporters,

I have created this FB page aiming to responsively communicate to my supporters, update about my campaign, and share experience and knowledge about teaching, English language, self-improvement, basic psychology, etc. to everyone. As I cannot actively say thank you and express my appreciation to your kind supports via the website that I have launched my crowdfunding according to its limited function. In the future, I hope to share psychological knowledge as a psychologist and help people improve mental health via this platform. Please accept my deepest thanks.

ถึง ผู้สนับสนุนทุกท่าน

เพจนี้สร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารและขอบคุณผู้สนับสนุน และแจ้งความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ เช่น การสอน ภาษาอังกฤษ การพัฒนาตนเอง ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น และอื่นๆกับทุกๆคน เนื่องจากเว็บไซต์ระดมทุนไม่มีฟังก์ชั่นให้ตอบกลับ จึงไม่สามารถสื่อสารกับทุกคนได้อย่างรวดเร็วค่ะ และในอนาคตหวังว่าจะได้ใช้ช่องทางนี้แบ่งปันความรู้ด้านจิตวิทยาในฐานะนักจิตวิทยาคนหนึ่ง และหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนในสังคมมีสุขภาพจิตดีขึ้นนะคะ...ขอบคุณจากใจค่ะ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100093459428555&mibextid=LQQJ4d 
อัพเดทเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2566
8 เดือนที่แล้ว

Thank you everyone for sharing my campaign

ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์โครงการค่ะ

Thank you for funding support via website

ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสมทบทุนผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ

- น้องปัน (สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาด้วยนะคับน้องปัน)

Thank you for funding support via my bank account

ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสมทบทุนผ่านทางบัญชีค่ะ

- คุณแป๊ก ยุวดี

- พี่เชง

รวม Total 8,000 THB

รวมทุน Total on (4/6/2023) 71,029 THB

ขอขอบคุณทุกคนจากใจค่ะ

Please accept my deepest thanks
อัพเดทเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566
9 เดือนที่แล้ว

Thank you everyone for sharing my campaign

Thank you for funding support via website

- 9 Anonymous (ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 9 ท่าน)

- ชุติมา มี๊

- สิวัน ซีรี่

- เตย น้องเต้ย

- ชะ ชวดล

- เมย์ ปั๋น

- พี่เอง พี่เปา

- พี่แป้ง Nittida

- จิดาภา สีเสน น้องจีด้า  

- Ammy

- Grandpa Chue Lee Hang

- คุณรักพล มาลาโรจน์

Total 33,029 THB

Thank you for funding support via my bank account

- น้าบ๊อบ น้าเจี๊ยบ 20000

- พี่ปิง 10000

Total 30,000 THB

Total on 27/5/2023) 63,029 THB

ขอบคุณทุกคนจากใจค่ะ

Please accept my deepest thanks

เนื่องจากบางท่านไม่สะดวกโอนเงินผ่านเว็บไซต์ จึงได้เปิดบัญชีส่วนตัวเพื่อรับทุนสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะนะคะ

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี นางสาววิภาวี เชื่อมสกุล

เลขที่บัญชี 842-255457-8

คัดลอกลิงค์
รายงานแคมเปญนี้
แชร์ทางอีเมล์
x
  แชร์ทางอีเมล์
x
  คัดลอกลิงค์

x
  รายงานแคมเปญนี้
( คอมเมนท์นี้จะไม่ขึ้นบนหน้า Facebook ของคุณ )
ผู้บริจาคคนแรก
99 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...

ผู้บริจาคจำนวนสูงสุด
10,000 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม
สู้ๆ สำเร็จแล้วมารับใช้ผู้มีปัญหาทางจิตนะคะ

26 การบริจาค
6 เดือนที่แล้ว
4,891 THB
Chu Yang and Nha Da...
Chu Yang donated $50 usd
Nha Dao thao donated 100 usd
7 เดือนที่แล้ว
10,000 THB
Vang Hang
8 เดือนที่แล้ว
60 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
8 เดือนที่แล้ว
1,195 THB
ไม่ประสงค์ออกนาม...
ขอให้เรียนจบไวๆ คะ
8 เดือนที่แล้ว
1,098 THB
มนัญชยา
สู้ๆ ค่าพี่ฟ่างงง ส่งใจไปช่วยน้าา <3
9 เดือนที่แล้ว
2,000 THB
Pun
สู้วๆน้า
9 เดือนที่แล้ว
5,000 THB
รักพล มาลาโรจน์...
9 เดือนที่แล้ว
1,630 THB
Grandpa Chue Lee Hang
9 เดือนที่แล้ว
1,000 THB
Ammy❤️
Love&cheers
9 เดือนที่แล้ว
100 THB
จิดาภา สีเสน...
...
1
2
3
...ปิดรับบริจาค

ข่าวตามสื่อต่างๆ